Rusza nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”

We wrześniu ruszył nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła (pieca) oraz kolektory słoneczne i przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne – w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, który obejmie też nowe domy.

Władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły 11 września główne założenia nowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie częścią rządowego programu o tej samej nazwie. W związku z tym, że główną przyczyną smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, której największym źródłem są kominy budynków mieszkalnych, program będzie polegał przede wszystkim na udzielaniu dotacji i preferencyjnych (niskooprocentowanych) pożyczek na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę w nich źródła ciepła (starego pieca na nowy, niskoemisyjny lub inne źródło ciepła) oraz kolektory słoneczne i przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Będzie można je też otrzymać na nowo budowany dom – na energooszczędne, „niskoemisyjne” źródło ciepła (np. na zakup i instalację pompy ciepła). Wnioski o dotacje i pożyczki będą przyjmowały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Nabór będzie ciągły. Wysokość i charakter wsparcia (dotacja czy niskooprocentowana pożyczka) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy – pożyczki. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie po Nowym Roku zastąpiona ulgą podatkową.

Największa dotacja – do 90 proc. tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji – przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką. Kolejne progi to:601-800 zł na osobę w rodzinie – dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka – na pozostałe koszty inwestycji; 801- 1000 zł na osobę – dotacja do 70 proc. plus pożyczka; 1001 – 1200 zł na osobę – dotacja 60 proc. plus pożyczka; 1201-1400 zł na osobę – dotacja do 50 proc. plus pożyczka; 1401-1600 zł na osobę – dotacja do 40 proc. plus pożyczka; powyżej 1600 zł na osobę – dotacja do 30 proc. plus pożyczka. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł (minimalne – 7 tys. zł). Powyżej tej kwoty przewidziane są niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem ich spłaty do 15 lat. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. PIT za poprzedni rok (jako dokument potwierdzający wysokość dochodów) oraz dokument potwierdzający prawo własności domu. Od 19 września obywatele będą mogli składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej drogą elektroniczną. Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. – Takie spotkanie będzie miało również miejsce w naszej gminie. Odbędzie się ono 11 października o godz. 18.00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury – mówi Artur Skotarczak z urzędu miejskiego. Resort zapowiedział, że zarówno na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy, jak tez na wypłatę dotacji i rozliczenia przewiduje nie więcej niż 3 miesiące.

NFOŚiGW będzie go realizował wraz z Ministerstwem Środowiska, Główną Inspekcją Ochrony Środowiska, BOŚ Bankiem i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska (WFOŚiGW). Program będzie realizowany do roku 2029 (umowy będą podpisywane do końca roku 2027). Jego budżet wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł przeznaczono na dotacje, natomiast 39,7 mld zł na pożyczki zwrotne (będą mogły być spłacane przez maksimum 15 lat). Przypomnijmy, że z tegorocznego programu Eko-Mieszkaniec ogłoszonego przez NFOŚiGW w ramach, którego można było otrzymać dotację na m.in. wymianę pieca skorzystało 16 mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie wykorzystując całą przeznaczoną na to pulę środków 1 mln zł. – O przyznaniu środków decydowała kolejność zgłoszeń. Pula została wykorzystana w ciągu 4-5 dni od rozpoczęcia naboru. Średnio, każdy z wnioskujących otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 5 tys. zł – dodaje A. Skotarczak.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 18/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content