Strzelczanie na II kongresie Dzieci Wojny w Warszawie

W Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbył się 19 września II Kongres Dzieci Wojny, w którym wzięła udział dwudziestoosobowa delegacja członków strzeleckiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Kongres, na który przybyli do stolicy delegaci z całego kraju, zorganizowany został przez Ogólnopolski Zespół Koordynacyjny Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny z siedzibą w m. Łodzi oraz przewodniczącego Sejmowego Zespołu ds. pomocy Dzieciom Wojny, lubuskiego posła Jacka Kurzępę. W trakcie całodniowych obrad głos zabrali: poseł senior Kornel Morawiecki, prezes Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego ZiSDW Augustyn Wiernicki, prezes Zarządu Głównego Dzieci Wojny Włodzimierz Wołoszyński, który w swoim wystąpieniu w ciepłych słowach przedstawił wzorową działalność stowarzyszenia ze Strzelec Krajeńskich oraz prezes Związku Dzieci Wojny w Myśliborzu Stanisław Gluza. Kolejny punkt programu kongresu poświęcony był wystąpieniom delegatów, a w chwilę później odbyła się debata, składanie wniosków oraz podjęcie stosownych uchwał Kongresu. Przyjęte przez uczestników uchwały dotyczyły: (1) Nowelizacji ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych, (2) Ustanowienia dnia 8 maja Świętem Polskich Dzieci Wojny, (3) Uwzględnienia w polskiej polityce historycznej problematyki polskich Dzieci Wojny, (4) Wyrównania rachunku krzywd wobec Dzieci Wojny i wprowadzenie, zapowiadanego przez Jarosława Kaczyńskiego programu pn. Senior 500 +.

Prezes strzeleckiego Oddziału SDW Zenon Andruch, składa serdeczne podziękowania osobom, które wspomogły finansowo i organizacyjnie wyjazd naszej delegacji na warszawski Kongres. Oto oni: starosta powiatu strzelecko – drezdeneckiego Edward Tyranowicz, burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, wójt gminy Zwierzyn Tomasz Marć oraz Dorota Haszczyc, Dorota Juzenko, Zdzisława Śpiwak i Andrzej Anyżewski.

Gag

Strzelecka delegacja, która uczestniczyła w Kongresie w Warszawie

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content