Regulamin strony

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.ziemiastrzelecka.strzelce.pl, zwanym dalej Serwisem.
  2. Wydawcą niniejszego Serwisu internetowego jest Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, NIP 281-00-65-239.
  3. Korzystanie z niniejszego Serwisu jest bezpłatne.
  4. Serwis nie jest wersją elektroniczną wydawanego przez Wydawcę dwutygodnika ”Ziemia Strzelecka”, a jedynie jej uzupełnieniem. „Ziemia Strzelecka” jest tytułem prasowym zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.
  5. Każdy korzystający z niniejszego Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
  6. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Zarówno serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  7. Zabronione jest w szczególności: a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów, tekstów, grafiki, wideo itp. udostępnianych na jego stronach lub ich części, b) rozpowszechnianie zamieszczanych na stronie: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. Wykorzystanie części lub całości materiałów, nawet po zredagowaniu, wymaga zgody pisemnej Wydawcy.
  8. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej podany na odpowiedniej stronie kontaktowej Serwisu.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela portalu, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Skip to content