71 NOWYCH STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

Zakończyło się dwumiesięczne szkolenie, po którym 71 osób zostało strażakami ratownikami. Zasilą oni jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Droga ta nie była łatwa. Kursanci zostali zapoznani z wszystkimi elementami niezbędnej wiedzy. By zostać strażakiem ochotnikiem trzeba było zdać egzaminy pisemne, zaliczyć komorę dymową i zaliczyć praktyczny egzamin końcowy.

 

Przez dwa miesiące liczna grupa ochotników szkoliła się w zakresie wiedzy niezbędnej do pracy jako strażak ratownik OSP. Wśród kursantów znalazła się liczna grupa kobiet, których w jednostkach OSP jest coraz więcej. Wśród ochotników byłem też ja. Podczas szkolenia  poznaliśmy podręczny sprzęt ratowniczy i gaśniczy, zapoznaliśmy się z zasadami BHP, poznaliśmy mechaniczny i ratowniczy sprzęt hydrauliczny, agregaty prądotwórcze, zestawy pneumatyczne, nauczyliśmy się rozwijania linii gaśniczych. Poznaliśmy sprzęt ochrony układu oddechowego, pierwszą pomoc przedmedyczną czy metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów, a nawet współpracę z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Każdy z nas, musiał nie tylko umieć rozwinąć linię gaśniczą, ale też wiedzieć jak używa się prądownice wodną na „malowanie” czy „ołówkowanie” prądem wody. Podczas zajęć z apartami powietrznymi, dzieleni byliśmy na roty i z zasłoniętymi oczami w pełnym umundurowaniu i aparacie powietrznym, trzymając się za ręce, musieliśmy zlokalizować źródło ognia, komunikować się i meldować dowódcy o sytuacji w pomieszczeniu. Każdy z nas musiał rozkręcić, skręcić, a następnie ciąć piłą do drewna oraz piłą do betony i metalu. Cięliśmy nożycami hydraulicznymi karoserię samochodu. Każdy z ochotników musiał zaliczyć egzamin w komorze dymowej, czyli specjalnym pomieszczeniu – labiryncie, które w pełnym zadymieniu trzeba było pokonać w pełnym uzbrojeniu, masce oraz z aparatem powietrzmy na plecach. Zwieńczeniem kursu był egzamin praktyczny, podczas którego ochotnicy musieli samodzielnie wykonać zadania ratowniczo – gaśnicze. Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwali wykładowcy: st. kpt. Mariusz Fabiański, kpt. Marcin Rosiński, st. asp. Krzysztof Ossowski, asp. Mariusz Borgosz, asp. Artur Wiliński, mł. asp. Jarosław Lewandowski, mł. asp. Mariusz Drączkowski, którzy w profesjonalny sposób przekazywali niezbędną wiedzę. – Strażacy ratownicy OSP są istotnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej. Często to oni są pierwsi na miejscu zdarzenia, ponieważ dojazd jednostek PSP do niektórych miejsc powiatu, ze względu na ukształtowanie terenu, niejednokrotnie jest wydłużony. Te pierwsze momenty zdarzenia są często kluczowe. Dlatego bardzo ważne dla nas jest odpowiednie wyszkolenie strażaków ratowników OSP i posiadanie prężnie funkcjonujących jednostek OSP na terenie całego powiatu. Bez OSP w wielu zdarzeniach same siły i środki PSP byłyby niewystarczające – mówi bryg. Wojciech Witkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

 

Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka, strażak ratownik OSP Drezdenko – Jednym z zadań samorządu gminnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom m.in. poprzez utrzymywanie gotowości bojowej OSP. Im głębiej wkraczałam w temat Ochotniczych Straży Pożarnych, chociażby przy zakupie wozów bojowych czy przy organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, tym  bardziej doceniałam ludzi, którzy chcą służyć innym będąc członkami tej ważnej formacji. Kurs strażaka – ratownika był dla mnie okazją do poznania tajników służby ochotników. Teraz jestem nie tylko honorowym członkiem OSP, ale częścią wspaniałej grupy ludzi z pasją, dla których niesienie bezinteresownej pomocy  jest wartością nadrzędną. Miałam już okazję uczestniczyć w akcji gaszenia pożaru i mogę śmiało powiedzieć, że poczucie dobrze wykonanego zadania jest bezcenne.

 

Bartłomiej Pawłów, strażak ratownik OSP Lipie Góry – Od kiedy pamiętam, zawsze niosłem pomoc moim najbliższym. Od samego początku nie byłem pewien czy podejmuję właściwą decyzję, kurs traktowałem jako swojego rodzaju rozrywkę. Dopiero z czasem przekonałem się jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach ochotników. Przygotowanie i pracę, które wykonywaliśmy z PSP oceniam pozytywnie, świetnie się nam współpracowało i widoczne było obustronne zrozumienie.

 

 

 

 

Jak zostać strażakiem ratownikiem OSP?

Strażakiem ratownikiem OSP może zostać osoba która spełnia poniższe wymagania:

– ukończone 18 lat i nie

przekroczone 65 lat

– posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych

– ukończony kurs podstawowy strażaka ratownika OSP

Kolejne szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP planujemy na wiosnę przyszłego roku. O szkoleniu poinformuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

 

Druh Eryk Szurko

fot. Rafał Nebelski

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content