INWESTYCJE W BAZĘ SPORTOWĄ W NASZEJ GMINIE

W 2021 roku zrealizowano inwestycje poprawiające jakość bazy sportowej w Gminie Strzelce Krajeńskie i dotyczyły miejscowości Gardzko, Lipie Góry i Buszów. Czego konkretnie dotyczyły modernizacje i jakie są plany na ten rok?

Na inwestycje w Gardzku uzyskano wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” pt. Rozwój infrastruktury sportowej w województwie poprzez modernizację boiska piłkarskiego w Gardzku w gminie Strzelce Krajeńskie w zakresie montażu automatycznego systemu nawadniania. Wniosek został przyjęty do dofinansowania. Całkowita wartość zadania wyniosła: 34 715,13zł, z czego dofinansowanie to kwota: 16 300,00zł. Złożono również wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „Nawadniania boisk piłkarskich” na 2021 rok do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dla boiska w Buszowie, ale wniosek nie uzyskał dofinansowania.
W Buszowie i Lipich Górach dokonano modernizacji infrastruktury sportowej dzięki środkom z Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie i możliwe było zamontowanie na obu boiskach systemów automatycznego nawodnienia za łączną kwotę 43 769zł, a także zrealizowano montaż skrzynek prądowych w Gardzku i Lipich Górach za kwotę 5 221zł.
Zadania miały na celu poprawę dostępności do infrastruktury społecznej oraz zwiększenie możliwości korzystania z obiektów. Do tej pory w okresie suszy boiska nie nadawały się do użytku (szczególnie w okresie lata). Wydłużenie okresu użytkowania boisk wpłynie na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców, a nowoczesny system podlewania murawy wpłynie na zmniejszenie zużycia wody i oszczędniejsze nią gospodarowanie.
W tym roku natomiast złożono wniosek do programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” na dokończenie remontu ogrodzenia przy stadionie Miejskim, koszt to blisko 120 tys zł., a także Rady Sołeckie planują doposażenie siłowni zewnętrznej w Piastowie i Tucznie oraz w Bobrówku, na boisku Buszowie i Lipich Górach przewiduje się niewielkie prace modernizacyjne.

AL

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content