ZNAMY BUDŻET GMINY NA ROK 2022

Tuż przed świętami radni miejscy jednogłośnie uchwalili budżet miasta. W tym roku rekordowo dużo, bo ponad 21 mln pójdzie na inwestycje. Jednak lwia część zadań uzależniona jest od pozyskanych dotacji. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie oświata i pomoc społeczna.

W najważniejszym dokumencie finansowym założone dochody wynoszą ponad 85 mln zł, a wydatki przyjęto w wysokości ok. 94 mln zł. Budżet jest mniejszy w porównaniu z zeszłorocznym, ponieważ od połowy tego roku dodatek rodzinny 500 plus już nie będzie wypłacany przez gminy, a ZUS. Docelowo z budżetu ubędzie ok 15 mln zł. Były to jednak pieniądze, które tylko „wpływały i wypływały”.
– Określono planowany deficyt budżetu na ok. 9 mln, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – informuje skarbnik Adam Skrocki. Przypomnijmy, że gmina była zmuszona pozyskać kredyt z NFOŚ na modernizację oczyszczalni ścieków, która obsługuje ponad 13 tys. mieszkańców, bo nie przyznano na to rządowych środków w ramach tzw. funduszy covidowych. – Dłużej z zadaniem nie mogliśmy czekać. Gdyby coś się stało nikt by nie pytał gdzie były pieniądze, tylko gdzie były decyzje. Dlatego wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy przystąpić do modernizacji – wyjaśnia burmistrz Mateusz Feder. Ale to nie jedyny problem.
– Przy planowaniu budżetu uwzględniono spadek dochodów gminy w związku z wejściem nowych przepisów, które spowodują ubytek w wysokości ok. 3 mln zł. Z konieczności strata ta musiała zostać pokryta zwiększeniem zadłużenia gminy. Środki te zostaną przeznaczone na wniesienie wkładu własnego do zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej jak i na inwestycje własne – dodaje skarbnik.
Jeszcze kilka liczb.
Główne dochody: z udziału w podatku PIT – 12,5 mln zł, subwencja oświatowa – 11,9 mln zł, subwencja wyrównawcza – 8,3 mln zł, dotacje rządowe – 6,7 mln zł, a z dotacji unijnych – 4,3 mln zł.
Tradycyjnie najwięcej pieniędzy wydane zostanie na oświatę – 27,2 mln zł, pomoc społeczną i zdrowie – 18 mln zł, gospodarkę komunalną – 10 mln zł, drogi – 8,6 mln zł.
W budżecie zaplanowano rekordowo wysokie nakłady inwestycyjne, bo wynoszące ponad 21 mln zł. Wydatki te stanowić będą 24,8% planowanych dochodów. Jednak wiele inwestycji zależnych będzie od pozyskanych dotacji rządowych czy europejskich.
Jak już wspominaliśmy jednym z głównych i najbardziej kosztowych zadań jest rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – 5,32 mln. Całość kosztuje 10,5 mln zł, ale prace rozpoczęły się w 2021 roku i jesienią mają być zakończone. Dlatego finansowanie podzielone jest na dwa lata.
Dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina planuje zagospodarować za 4,8 mln plażę w Długiem wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi.
– Już ogłosiliśmy przetarg. Mamy nadzieję, że w połowie stycznia poznamy wykonawcę – mówi burmistrz. W tym roku możemy doczekać się także przebudowy ul. Południowej (z wymianą wszystkich sieci). Tu samorząd liczy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wniosek został złożony na maksymalną kwotę kosztów kwalifikowalnych czyli 1,7 mln zł. Remont może kosztować blisko 3 mln zł. Resztę pieniędzy dołoży gmina. Wyniki naboru powinniśmy poznać już niebawem. – W ten sposób zakończylibyśmy rewitalizację tzw. pierścienia dróg w ścisłym centrum. Wcześniej łącznie z wymianą wszystkich sieci przebudowaliśmy ul. Zachodnią, Północną, Saperów i Ludową – zaznacza burmistrz. Następne dwie inwestycje związane są z pozyskanymi środkami w ramach tzw. pieniędzy przeznaczonych dla dawnych obszarów PGR. Mowa o remoncie i rozbudowie o sanitariaty świetlicy w Brzozie (400 tys) oraz remont drogi w Ogardach (200 tys). Chodzi o odcinek od świetlicy do dawnego pałacu. Niebawem miasto ogłosi przetargi. Inwestycje infrastrukturalne czekają także mieszkańców Buszowa i Długiego. Jednak są także zależne od unijnych pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli środki zostaną przyznane nowa nawierzchnia pojawi się w Buszowie – odcinek prowadzący do placu zabaw i w Długiem – przedłużenie ul. Kurowskiej – w kierunku m. in. do kaplicy i ośrodka wypoczynkowego. Na oba zadania zapisano 525 tys. W budżecie jest także kwota 122 tys jako dotacja dla Starostwa Powiatowego do przebudowy odcinka brukowej drogi powiatowej w centrum Gardzka. Tradycyjnie w planie jest także asfaltowanie gruntówek w mieście i na wsiach.
200 tys przeznaczone zostanie na wykonanie odwiertu studziennego w celu rozpoznania zasobów wody w Dankowie. To jedyna miejscowość w gminie, która nie ma wodociągu. – Jeśli badania wyjdą pomyślnie, wtedy będziemy mogli za znacznie mniejsze pieniądze go wybudować. Wcześniej był pomysł, by wodę ciągnąć z Buszowa, a to ogromne koszty – dodaje burmistrz.
Jakie plany ma miasto w sprawie pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych? Oprócz Polskiego Ładu, o którym piszemy wyżej samorząd czeka na kilka rozstrzygnięć w Urzędzie Marszałkowskim. – Złożyliśmy wniosek na drugi etap rewitalizacji miasta. Planujemy remonty zabytkowych kamienic i budynku CAS, który cieszy się ogromną popularnością wśród seniorów. Jeśli wniosek przejdzie zwiększymy znacznie liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta, a także zyskamy sporo nowej zielonej przestrzeni – mówi Mateusz Karkoszka, sekretarz miasta. -To już ostatni rok perspektywy finansowej 2015-2021. Pieniędzy w konkursach zostało niewiele, dlatego szykujemy się już do okresu programowania. Czekamy szczególnie na ZIT-y, czyli inwestycje w ramach współpracy z Gorzowem. Dlatego w budżecie zapisaliśmy też pieniądze na przygotowanie dokumentów projektowych i strategicznych – dodaje.
Gmina złożyła też kilka wniosków na mniejsze zadania. Na dofinansowanie z Unii czekają zakupy na ochronę jezior Górnego i Dolnego. Miasto chce nabyć sprzęt do transportu materiału zarybieniowego, ale także urządzenia do walki z kłusownictwem. Sporo będzie się działo w oświacie. Łącznie na wszystkie
remonty pójdzie blisko 1,2 mln zł.
I tak w SP nr 1 w planie jest kompleksowy remont pokoi nauczycielskich, sali lekcyjnej, schodów i klatki schodowej, szatni wychowania fizycznego razem z łazienkami oraz świetlicy – stołówki. W SP nr 2 wyremontowane będą toalety dla uczniów i nauczycieli w segmencie B oraz wymieniona pozostała część oświetlenia na enegrooszczędne. W Przedszkolu nr 2 miasto chce zburzyć niebezpieczne i zniszczone tarasy. W ich miejsce powstanie pochylnia dla niepełnosprawnych oraz przestrzeń do gier rekreacyjnych na zewnątrz. Na to przedsięwzięcie gmina planuje pozyskać pieniądze z PFRON (ponad 270 tys). Jest też plan wymiany starego ogrodzenia od ul. Kościuszki. Szkołę w Tucznie czeka modernizacja dolnego holu i adaptacja kuchni na świetlicę i jadalnię. Być może wyremontowany zostanie dach na sali gimnastycznej. W szkole w Ogardach zaś wymienione będzie ogrodzenie. – Prócz tych dużych zadań jak każdego roku w naszych placówkach będą przeprowadzane mniejsze remonty – zaznacza dyrektor strzeleckiej oświaty Monika Sikora.
Nie zapomniano także o najmłodszych. W tym roku w mieście powstaną dwa nowe place zabaw – przy plaży jeziora Górnego (plac przeznaczony dla malutkich dzieci), a także miejsce zabaw przy ul. Moniuszki (łącznie to 235 tys, oba projekty z dofinansowaniem). – Staramy się też o zakup nowej sceny mobilnej, na którą wniosek złożył SOK. Bardzo zależy nam na doświetleniu boiska Łucznika. Po rozmowach z zarządem klubu zdecydowaliśmy się na projekt lamp na płycie bocznej. Nie chodzi nam o to by rozgrywać tam mecze, ale żeby dzieci i młodzież miała możliwość trenowania także w okresie jesienno- zimowym – mówi Mateusz Karkoszka. Zapisano na ten cel 130 tys. W planie jest także dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy ( 264 tys).
Gmina chce przygotować kolejne dokumentacje techniczne: na przebudowę ul. Jesionowej i Kalinowej – 50 tys, opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej branży: drogowej, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i elektrycznej ul. Piłsudskiego – 71,4 tys. i dokumentacji przebudowy istniejącego pola namiotowego w m. Długie – 82 tys, a także przygotować projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Asnyka i Herberta – 50 tys. Tu planowana jest budowa mieszkań niskoczynszowych przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Jak zaznacza burmistrz budżet jest planem, który w ciągu roku może ulec zmianie. – Zależne to jest od pozyskanych pieniędzy, ale także w tym roku mają być ogłaszane kolejne nabory m.in. z funduszów rządowych. Mamy gotowe dokumentacje. Będziemy aplikować – planuje M. Feder.
– Na komisjach radni dogłębnie analizowali projekt budżetu, zgłaszali uwagi. Dzięki tak szerokiej dyskusji został on jednogłośnie przegłosowany – podsumowuje przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Janusz.

Eryk Szurko

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content