Są już kredyty na „Czyste Powietrze”

Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Jak uzyskać taki kredyt? Informacji udziela Leszek Jaśków, koordynator programu w naszej gminie: – W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant, pracownik banku, pomoże wypełnić dokumenty – wyjaśnia koordynator. – Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje. Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu. – Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy), rozliczenie wniosku (WFOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia), korekta wniosku (WFOŚiGW: tak, bank: nie – konieczność  ponownego złożenia wniosku). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem – wyjaśnia koordynator. 

Więcej informacji można uzyskać w placówkach i na stronach internetowych Alior Bank oraz banku Ochrony Środowiska.

red. 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content