Ogłoszenie wyborcze

  1. Andrzej Bajko

Wiek: 57 lat, żona Katarzyna, córka Kamila. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Kraj. na stanowisku dyrektora. W ostatnich 16 latach reprezentowałem nasze miasto i gminę w samorządzie powiatowym jako radny bezpartyjny. Będąc wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, wicestarostą, starostą, a obecnie szeregowym radnym, zawsze realizowałem najpilniejsze potrzeby mieszkańców przede wszystkim naszej gminy, nie włączając się w polityczne rozgrywki między partiami. Moim priorytetem jest służba zdrowia, wsparcie osób starszych, infrastruktura drogowa i szkolnictwo, dlatego będę dążył poprawy dostępności mieszkańców do służby zdrowia, wyremontowania dróg powiatowych i budowy ścieżek rowerowo – pieszych oraz boiska wielofunkcyjnego przy naszych szkołach ponadpodstawowych oraz rozszerzenia oferty kształcenia młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych.

2. Daniel Bryk 

Wiek: 45 lat Mieszkam w Ogardach, gdzie prowadzę gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą kierując własną firmą transportową. Aktywnie uczestniczę w życiu kulturalnym i sportowym w gminie Strzelce Krajeńskie. Pamiętając o wioskach naszego powiatu chciałbym kolejny raz móc pracować na rzecz mieszkańców w zakresie spraw budżetowych i społecznych naszego powiatu. Jako główny cel mojego samorządowego działania stawiam poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz dostęp do świadczeń medycznych podnoszących bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

3. Maria Jurcz 

Wiek: 60 lat Od urodzenia mieszkam w Bobrówku. Mam dwie córki Agnieszkę i Małgorzatę. Z zawodu jestem pielęgniarką z 40-sto letnim stażem zawodowym. Od 6 lat pracuję jako pielęgniarka środowiskowa otaczając opieką i wsparciem moich podopiecznych i ich rodziny. Znam dobrze specyfikę funkcjonowania i problemy ludzi chorych i starszych dlatego zawsze służę swoją wiedzą i doświadczeniem z pełnym przekonaniem, że dobre słowo, uśmiech i okazane zainteresowanie są nierozłącznym elementem kontaktów z ludźmi. Zamierzam dążyć do rozwijania systemu wsparcia osób chorych i potrzebujących naszego powiatu.

4. Dorota Maria Ziętek 

Wiek: 51 lat Wykształcenie – pielęgniarka oraz magister pedagogiki, mam 32 letni staż pracy, w tym 19 lat w zawodzie pielęgniarki. Jestem strzelczanką od urodzenia, niezwiązaną z partiami politycznymi. Pracuję w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich na stanowisku kierownik internatu, zastępca kierownika ośrodka. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Swoje działania skupiam wokół pracy z młodzieżą dążąc do odkrywania w nich uzdolnień i ukierunkowania dalszej drogi w dorosłość. Moje motto „Zawsze w służbie człowiekowi”.

5. Maciej Marek Kuś 

Wiek: 33 lata żonaty, córka Lilia. Z zawodu jestem magistrem wychowania fizycznego, ukończyłem Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. jestem trenerem piłki nożnej z uprawnieniami UEFA A, wychowawcą dzieci i młodzieży. Pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Tucznie, gdzie już od najmłodszych lat staram się wpajać uczniom i ich rodzinom zamiłowanie do sportu. Trenuję grupę piłkarską MKS Łucznik, skupiając się na przekazaniu młodym piłkarzom ducha walki w systemie fair play. Zamierzam promować zdrowy styl życia w oparciu o aktywność fizyczną i rozwijać bazę szkoleniową najmłodszych sportowców w naszym powiecie.

6. Angelika Beata Piekarska 

Wiek: 37 lat Z zawodu jestem pracownikiem socjalny, zajmującym się już od wielu lat działalnością charytatywną oraz organizacją akcji dla dzieci z oddziałów onkologicznych. W swoich działaniach skupiam się na wsparciu osób potrzebujących i ich rodzin, zmagających się z problemami zdrowotnymi. W największym stopniu zamierzam wspierać i rozpowszechniać wszelkie działania związane z profilaktyką nowotworową w naszym powiecie. Interesuje mnie dekorowanie wnętrz, w wolnym czasie poświęcam się renowacji starych mebli.

7. Arkadiusz Paweł Garbarz 

Wiek: 36 lat. Od urodzenia jestem związany z miastem i gminą Strzelce Krajeńskie. Pracuję jako Ratownik Medyczny w Pogotowiu Ratunkowym codziennie służąc pomocą najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Moja praca przynosi mi wiele satysfakcji, niemniej znajduję również czas na moją drugą pasję, którą jest muzyka. Jestem liderem zespołu FenoMen za pośrednictwem którego dostarczam słuchaczom okazji do radości i dobrej zabawy. W moich teledyskach z dumą prezentuję Miasto i Gminę Strzelce Krajeńskie ukazując piękno naszej małej ojczyzny. Zamierzam nadal promować środowisko lokalne oraz usprawnić działania ratunkowe służące wszystkim mieszkańcom.

8. Jarosław Sławomir Przybysz 

Wiek: 48 lat, żona Arleta, syn Michał. Z zawodu jestem mechanizatorem rolnictwa, posiadam gospodarstwo rolne. Moimi największymi zamiłowaniami są wędkarstwo, sport oraz motoryzacja. Rokrocznie biorę aktywny udział jako wolontariusz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zamierzam dąży

do polepszenia jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie poprzez między innymi budowę podstacji pogotowia ratunkowego i ambulatorium z prawdziwego zdarzenia.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content