Nabór do policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GORZOWIE WLKP.
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji do jednostek organizacyjnych Policji województwa lubuskiego na rok 2021
Planowane przyjęcia do służby w terminie:
13 lipca
15 września
3 listopada
30 grudnia
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tel. 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content