Zabytkowa ścieżka z Jurkiem Bywalcem

Kolejne wyjątkowe miejsce powstaje w naszym mieście. Tuż przy szkole muzycznej trwają już prace budowlane.
.

Na wydeptanej przez strzelczan ścieżce do 5 maja powstanie chodnik, który wyłożony zostanie starymi zabytkowymi płytami granitowymi z kostką granitową. Koszt inwestycji to 20 tys. zł. Nad inwestycją czuwa nadzór archeologiczny, nad którym pieczę sprawuje konserwator zabytków. Póki, co na miejscu oprócz gruzu nie znaleziono żadnych cennych wykopalisk, czy przedmiotów. Inwestycję realizuje strzelecka firma Trawis. Tuż przy nowej ścieżce będą trzy ławki – 2 standardowe i jedna symboliczna ławeczka upamiętniająca Jurka Bywalca. Jest to wspólny projekt Urzędu Miejskiego i Strzeleckiego Ośrodka Kultury.

ścieżka przy szkole muzycznej

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content