Czad ciągle groźny

Od 1 stycznia do 30 grudnia 2020 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej zanotowała 14 interwencji związanych z podejrzeniem zatrucia czadem u mieszkańców naszego powiatu. 

 

Aż 13 wyjazdów dotyczyło miasta, w tym 10 Drezdenka, a 3 Strzelec Kraj. Raz straż interweniowała w Ługach. – W zdecydowanej większości zdarzenia miały miejsce w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – informuje kpt. Paweł Kaczmarczyk z KPPSP w Strzelcach Kraj. Straż nie ma informacji, co do tego, czy osoby z interwencji rzeczywiście były zatrute czadem, ponieważ trafiają one do szpitala i dopiero tam określany jest ich rzeczywisty stan. Strażacy podkreślają jednak, że problem czadu jest cały czas obecny i należy zaopatrzyć się w specjalną czujkę, która ostrzeże nas przed ewentualnym zagrożeniem. Czad jest bowiem bezwonny i nie ma koloru, powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających w cząsteczkach węgiel. Do takiej sytuacji może dojść wówczas, gdy urządzenia grzewcze – takie jak kominki, kuchnie węglowe, piece olejowe (opalane węglem, drewnem, gazem czy paliwami płynnymi) – są wadliwe lub niewłaściwie użytkowane. 

Rt

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content