Nowy sprzęt dla OSP

Pięć jednostek OSP z naszej gminy otrzymało sprzęt w ramach Programu „Mały strażak”.

Program ”Mały Strażak” w Lubuskiem prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Celem programu jest doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt, który pomaga zapobiegać i likwidować skutki katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych zagrażających przede wszystkim życiu lub zdrowiu ludzi, ale też mieniu i środowisku naturalnemu. – Z gminy Strzelce Krajeńskie wnioski wszystkich jednostki OSP, które je złożyły, zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały łącznie 74 860,00 zł – mówi Krzysztof Ossowski, komendant gminny ZOSP RP w Strzelcach Krajeńskich. – Gmina na realizację zadania przeznaczyła niespełna 25% sumy wszystkich kosztów w kwocie 18 460,00 zł – dodaje.

Sprzęt oraz środki ochrony osobistej pozyskane dzięki dotacji dla OSP Bronowice to: 5 kompletów ubrania specjalnego trzyczęściowego. Dla OSP Bobrówko: 1 komplet ubrania specjalnego trzyczęściowego, 1 para butów specjalnych gumowych, 1 para rękawic specjalnych, 1 hełm strażacki, 2 sztuki radiotelefonu analogowo-cyfrowego. OSP Buszów dostało: 1 agregat prądotwórczy, 2 sztuki radiotelefonu analogowo-cyfrowego. OSP Lipie Góry: 1 sztukę systemu selektywnego powiadamiania. OSP Ogardy zakupiło wentylator oddymiający, 1 komplety aparatu oddechowego, 2 sztuki radiotelefonu analogowo-cyfrowego.

Rt

fot. ko

Nowy sprzęt wzbogacił zasoby naszych lokalnych OSP. To dzięki dotacji z programu „Mały strażak”

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content