Studia w Strzelcach – trwa nabór

Wszystko wskazuje na to, że strzelczanie już wkrótce będą mogli studiować w Strzelcach lub Drezdenku. Starostwo powiatowe prowadzi rozmowy z Wyższą Szkołą Inżynierii Gospodarki w Słupsku, które planuje otworzyć u nas kierunek.

Starostwo jest już po wstępnych rozmowach z władzami Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku. Oznacza, to że najprawdopodobniej w tym roku strzelczanie będą mogli rozpocząć studia w Strzelcach lub Drezdenku. Zajęcia mają być prowadzone w trybie niestacjonarnym od października na terenie naszego powiatu. Uczelnia oferuje kierunki związane z geodezją i gospodarką przestrzenną. Dla absolwentów szkół średnich w naszym powiecie przygotowano ofertę specjalną. Wpisowe będzie darmowe, a czesne będzie niższe niż 2000 zł za semestr.

Ostateczna decyzja o miejscu zajęć jest uzależniona od ilości studentów z danej gminy. Pod uwagę brane jest prowadzenie zajęć w CKZiU oraz Zespole Szkół w Drezdenku. – Część zajęć może odbyć się w okolicy Słupska – zaznacza doktor Ryszard Poznański, pełnomocnik WSIG w Słupsku. – Musimy zorganizować zajęcia praktyczne w okolicy Słupska, a mamy narzędzia, których nie chcielibyśmy przewozić – dodaje.

Uczelnia oferuje 10 kierunków studiów podyplomowych oraz 2 kierunki studiów inżynierskich. Studenci ze Strzelec będą mogli rozwijać się w kierunku gospodarki przestrzennej oraz geodezji i kartografii. – To atrakcyjne kierunki kształcenia – mówi wicestarosta Paweł Antczak. – Żadna uczelnia w północnej części województwa takich nie oferuje. Ponadto w naszym powiecie brakuje geodetów i inżynierów – dodaje. Obecnie funkcjonują 2 punkty konsultacyjno-rekrutacyjne: w CKZiU i Zespole Szkół w Drezdenku.

Decyzja Starostwa o nawiązaniu współpracy ze szkołą wyższą jest związana z coraz większym zapotrzebowaniem na inżynierów gospodarki przestrzennej i geodetów w naszym powiecie. Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku odpowiedziała swoją ofertą na te potrzeby. Wicestarosta zauważa również, że ta oferta edukacyjna może zahamować odpływ młodzieży do większych miast. – Połowa młodzieży, która idzie na studia do większych miast, już do nas nie wraca – mówi. – W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców powiatu zmniejszyła się o 3 tysiące osób – zaznacza.

W naszej okolicy kiedyś swoje filie miała Akademia Rolnicza ze Szczecina i politechnika Koszalińska. – Z uwagi na historię edukacji w powiecie współpraca ze starostwem jest dla nas reaktywacją punktu, który kiedyś istniał- zauważa doktor Ryszard Poznański.

Starostwo ma też plany z rozszerzeniem kierunków w technikum. W perspektywie 2-letniej planowane jest wprowadzenie specjalności technik geodezji i technik mechatronik. Pierwszy z tych kierunków miałby wiązać się z ofertami Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku. Od przyszłego roku szkolnego zostanie również uruchomione technikum logistyczne w Drezdenku.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku to prywatna szkoła, działająca od 2003 roku. Misją szkoły jest kształcenie mieszkańców regionów, a szczególnie wsi. Szkoła pragnie dawać szansę na zdobycie zawodów inżynierskich bez konieczności dojazdów do odległych ośrodków naukowych. 93% absolwentów znalazło zatrudnienie, w tym w większości w wyuczonym zawodzie. Do tej pory uczelnia angażowała się w życie mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Joanna Kuciel, ZS z 21 maja 2020 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content