Pomoc ofiarom przestępstw – zaangażowana też policja

W dniach od 21 lutego do 28 lutego 2020 roku po raz kolejny obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu,  w lutym każdego roku, obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom.

Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki – sądy i prokuratury. W działania włączają się również lubuscy policjanci oraz organizacje pozarządowe. W trakcie Tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, Komisariatu Policji w Drezdenku lub Posterunku Policji w Dobiegniewie. Można skontaktować się z policjantami telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:

KPP w Strzelcach Kraj. – 095 763 08 50

KP w Drezdenku – 095 762 29 00

PP w Dobiegniewie – 095 763 08 88

Dyżury trwają od 24.02.2020 r. do 28.02.2020 r

materiały prasowe KPP w Strzelcach Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content