Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Obowiązek kwalifikacji wojskowej dotyczy wszystkich mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, a także pozostałych do 24. roku życia, którzy z różnych przyczyn nie nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywani są mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz w latach 1995-1999 nieposiadający określonej kategorii. Zgłosić mają się także kandydaci z roczników 1998-1999, którzy przez komisje powiatowe w latach ubiegłych zostali uznani za czasowo niezdolnych do pełnienia służby, a okres ten kończy się przed upływem zakończenia kwalifikacji wojskowej. Kobiety, które jeszcze się uczą bądź zakończyły już naukę w kierunkach m.in. medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych oraz urodziły się w latach 1995-2000, także mogą się zgłosić. Udając się na komisję, należy mieć ze sobą dowód osobisty, dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się w obowiązkowym wcześniejszym terminie, dokumentację medyczną, aktualną fotografię oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie. Kandydaci zgłaszają się na komisję lekarską odpowiednią do swojego miejsca zamieszkania. W naszym powiecie komisja pracować będzie w dniach 12-29 marca 2019 r., w godzinach 9:00 – 16:00 w Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 4, telefon: 95 762 14 95. Niepoddanie się kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wiąże się z karą grzywny.

 

Joanna Czerwińska

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content