Jak zadłużona jest nasza gmina?

Resort finansów przekazał Polskiej Agencji Prasowej dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r. Wśród 2.478 gmin w Polsce, Strzelce zajmują 1.019 miejsce. Czy zadłużenie naszej gminy jest niebezpieczne?

Informacja ta powstała na podstawie sprawozdań budżetowych poszczególnych samorządów z 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności (na koniec 2016 r.). Ostrowice (woj. zachodniopomorskie) są najbardziej zadłużoną gminą w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca, dług publiczny w tej gminie wynosi 18,6 tys. zł. O gminie zrobiło się głośno w związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, gmina na mocy procedowanej specustawy ma zostać zlikwidowana. Warszawa ma najwyższy dług całkowity – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Całkowite zadłużenie stolicy na koniec 2017 roku wynosiło 5 mld 126 mln zł, co daje 2,9 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. – Wysokość zobowiązań gminy Strzelce Krajeńskie na koniec roku 2017 wyniosła:17.154.375,00 zł (w 2016 r. 16.109.375,00 zł, w 2015 r.: 15.160.000,00 zł, w 2014 r.: 16.360.000,00 zł, w 2013 r.: 15.190.000,00 zł i 18.271.215,04 zł na koniec roku 2012). Procentowy wskaźnik wysokości zobowiązań w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec roku 2017 wyniósł 25,19% (w 2016 r.: 25,22%, w 2015 r.: 29,00%, w 2014 r.: 31,57%, w 2013 r.: 28,50%, w 2012 r.: 36,50%). Jak wynika z powyższego zestawienia zadłużenie, na koniec danego roku jako stosunek procentowy kwoty długu do zrealizowanych dochodów budżetowych w danym roku na przestrzeni lat 2012- 2017, spadło z wskaźnika 36,50% do 25,19%, a więc o 11,31 %. Na kwotę zadłużenia składają się zobowiązania zaciągnięte wyłącznie w bankach krajowych na zadania inwestycyjne gminy. Spłata zadłużenia następuje z dochodów własnych budżetu gminy, w terminach i kwotach wynikających z zawartych umów kredytowych. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wg. danych Ministerstwa Finansów podawana dla potrzeb obliczania wskaźników wyniosła: 17.292 – mówi Adam Skrocki, skarbnik gminy.

Strzelce zajmują 1.019 miejsce, z kwotą zadłużenia na mieszkańca w wysokości 992 zł. W powiecie strzelecko-drezdeneckim bardziej zadłużona jest gmina Drezdenko ze zobowiązaniami w wysokości 18.500.000 zł, przy liczbie 17.360 mieszkańców, co daje im 914 miejsce, z kwotą zadłużenia 1.066 zł na jedną osobę. Gmina Zwierzyn jest na 1.201 miejscu (kwota zadłużenia: 3.783.466 zł, liczba mieszkańców ogółem: 4.387, zadłużenie w przeliczeniu na 1 osobę: 862 zł), Stare Kurowo na m. 1.489 (kwota zadłużenia: 2.826.934 zł, liczba mieszkańców ogółem: 4.130, zadłużenie w przeliczeniu na 1 osobę: 684 zł) oraz Dobiegniew na pozycji 1.658 (kwota zadłużenia: 3.868.238 zł, liczba mieszkańców ogółem: 6.673, zadłużenie w przeliczeniu na 1 osobę: 580 zł). Jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin to 57 mld 205 mln zł, co daje 969 zł na mieszkańca, przy czym 79 samorządów w ogóle nie ma długu, a w kolejnych 93 jest on mniejszy niż 100 zł na mieszkańca.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 14/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content