Będzie więcej bażantów

Na terenie naszego powiatu zmniejsza się populacja drobnej zwierzyny, w szczególności kuropatwy, bażanta i zająca. Aby zwiększyć liczebność tych gatunków, strzeleckie Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury i Tradycji „Jarząbek” prowadzi specjalny program.

Kilka lat temu Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Jarząbek” napisało program odbudowy zwierzyny drobnej. Do programu przyłączyły się koła łowieckie z terenu powiatu. – Na początku należało zmniejszyć ilość drapieżników na terenie większym niż jedno koło. Przez pierwsze lata funkcjonowania programu intensywnie z myśliwymi zmniejszaliśmy więc ilość drapieżników, ale oczywiście tylko tych, na które można było legalnie polować – tłumaczy Przemysław Staszak, sekretarz stowarzyszenia. Kolejnym krokiem jest zwiększenie populacji bażantów. Na terenie całego powiatu powstało 7 wolier, niedawno wybudowano taką zagrodę w Gardzku. – Są to woliery adaptacyjne, do których w lipcu będziemy wpuszczać bażanty z chowu. Będą się one tam adaptować, nauczą się nocować nie tylko na ziemi, ale i na drzewach, bo w naturalnym środowisku muszą umieć unikać drapieżników – tłumaczy Przemysław Staszak. Gdy bażanty przystosują się do środowiska, zostaną wpuszczone na wolność. – W przyszłości chcielibyśmy także wypuścić kuropatwy i zające. Obecnie kuropatwy są bardzo rzadko spotykane. Żyją w niewielkich stadkach. Ja na terenie swojego koła od dawna widuję tylko 4 sztuki kuropatw, to jest cały czas to samo stado. Zajęcy też jest bardzo mało – podkreśla Przemysław Staszak. Bażanty z wolier zostaną wypuszczone jesienią tego roku. Stowarzyszenie chce zaangażować uczniów lokalnych szkół, by uczyć młodzież ekologii i poszanowania do środowiska oraz większej świadomości, co do tego, jak szybko mogą ginąć z naszych regionów różne gatunki zwierząt.

Program wspierają m.in. samorządy z terenu powiatu, Nadleśnictwo, w tym także regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ze Szczecina, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.

rt

artykuł ukazał się w papierowym wydaniu „Ziemi Strzeleckiej” z dnia 14.06.2018 r. 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content