„Wnuczęta w dobrych rękach” – nabór uczestników

Nadal trwa nabór wniosków do projektu „Wnuczęta w dobrych rękach”, który realizowany jest m.in. w naszym powiecie.

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST” pilotuje projekt w 3 powiatach: strzelecko-drezdeneckim, żagańskim i świebodzińskim.

Więcej informacji na temat realizacji projektu na terenie naszego powiatu uzyskać można w Stowarzyszeniu „Razem dla Strzelec”, którego biuro czynne jest od 2 maja w dni robocze od godz. 10.00 do 14.00. Mieści się ono przy ul. Chrobrego 1 w Strzelcach Kraj. Stowarzyszenie udziela informacji również telefonicznie 607732822 (Marek Halasz). Wnioski o udział w projekcie można złożyć w siedzibie stowarzyszenia. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 210 osób w poszczególnych powiatach: strzelecko-drezdenecki – 90 osób, świebodzińskim – 70 osób oraz żagańskim – 50 osób.

Zasady organizacji naboru określa Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Wnuczęta w dobrych rękach” wraz z pozostałymi dokumentami i jest dostępny na stronie internetowej www.swmpdobiegniew.pl w zakładce „Do pobrania”.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 9/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content