Inwestują w oczyszczanie ścieków

Powstaje inwestycja przy oczyszczalni ścieków, dzięki której zmniejszyć ma się ilość masy odpadów.

Inwestycja obejmuje przebudowę poletek osadowych, budowę stalowej wiaty, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków z zewnętrzną instalacją sanitarną Dzięki tym wszystkim pracom poprawi się stan poletek osadowych oraz odwodnienie osadów ściekowych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie uzyskiwało mniej masy odpadów i w związku z tym zaoszczędzi. Zgodnie zaś z zapisem Ustawy o odpadach poletka zostaną zadaszone.

Całość ma kosztować ponad 1 mln 200 tys. zł brutto, inwestycja jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze w formie dotacji i pożyczki. Dotacja ta wynosi 20% kosztów kwalifikowanych od wartości netto zadania, czyli w sumie niecałe 200 tys. zł. Prace mają się zakończyć do 30.06.2019 r.

rt, ZS 7/2019

fot. PGK

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content