Rejestr przestępców seksualnych

Rejestr przestępców seksualnych od 1 stycznia jest dostępny w internecie. Na liście znajdują się prawomocnie skazani pedofile oraz sprawcy szczególnie okrutnych gwałtów. Z 768 sprawców znajdujących się w rejestrze publicznym, znajdziemy aż 33 urodzonych w województwie lubuskim!

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości. Rejestr składa się z dwóch części. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska, miejsce urodzenia oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. 2614 nazwisk w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Druga część rejestru – z ograniczonym dostępem – zawiera 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy, zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania. Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Póki, co rejestr niepełny, nie każdy przestępca seksualny w rejestrze się znajdzie.W części jawnej nie pojawią się bowiem osoby molestujące małoletnich, jeśli nie dopuściły się zgwałcenia. Emocje od początku wzbudza kwestia możliwości „wypisania się” z rejestru przez osoby tam figurujące. Nie działa to jednak tak, że skazany loguje się na serwer ministerstwa i usuwa swoje dane. Ustawa pozwala na to bowiem tylko „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, jak np. ochrona życia prywatnego czy dobro osoby pokrzywdzonej – potrzebna na to jest zgoda sądu, który będzie musiał napełnić te pojęcia realną treścią. Wśród przestępców seksualnych znaleźć można kilkanaście kobiet. Większość z nich odpowiadała za gwałt lub pomoc w zgwałceniu.

Wprowadzenie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 października 2017 r. Od tego dnia dane sprawców najpoważniejszych przestępstw na tle seksualnym są dostępne w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

W województwie lubuskim w rejestrze przestępców seksualnym znajdują się 33 osoby, w tym 1 kobieta. Osoby te są w wieku od 23 do 63 lat. W tych miastach urodzili się ci przestępcy (w nawiasach podano liczbę osób skazanych za przestępstwa seksualne w danej miejscowości): Lubiszyn (1), Lubsko (4), Wschowa (1), Zielona Góra (3), Żagań (1), Żary (2), Świebodzin (2), Sulechów (2), Gorzów Wlkp. (4 osoby), Drezdenko (1), Gubin (2), Kożuchów (1), Sulęcin (3), Krosno Odrzańskie (2), Międzyrzecz (2), Słubice (1), Skwierzyna (1).

Oto zdjęcia 8 przestępców seksualnych, którzy urodzili się w zasięgu do 50 km odległości od Strzelec Krajeńskich: 1. Mariusz Adamczyk (ur. 09.10.1976 r. w Barlinku). 2. Piotr Kubecki (ur. 10.07.1983 r. w Barlinku). 3. Jacek Ciapciński (ur. 28.10.1963 r. w Drezdenku). 4. Katarzyna Marciniak (13.02.1980 r. w Gorzowie Wlkp.). 5. Zbigniew Szpikowski (ur. 02.02.1966 r. w Gorzowie Wlkp.). 6. Paweł Pawłowski (ur. 21.02.1982 r. w Gorzowie Wlkp.). 7. Jerzy Pilczuk (ur. 20.10.1959 r. w Gorzowie Wlkp.). 8. Dariusz Bogusz (ur. 15.12.1973 r. w Człopie). Źródło: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – rejestr publiczny Ministerstwa Sprawiedliwości.- foto. Ministerstwo Sprawiedliwości.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 1/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content