Gminne cmentarze komunalne

Do gminy Strzelce Krajeńskie należą 3 cmentarze komunalne. Do końca września 2017 roku pochowano na nich 121 osób. Planowana jest rozbudowa istniejącego już w Strzelcach cmentarza, jak i budowa nowego. Nowością na strzeleckim cmentarzu ma być kolumbarium – to rodzaj grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych.

Na terenie naszej gminy są 3 cmentarze komunalne: w Strzelcach (3,8 ha), Bobrówku (1,1 ha) i Ogardach (0,9 ha). Łącznie zajmują powierzchnię 5,8 ha. Najstarszy z nich, w Strzelcach powstał w roku 1969, kolejny był w Bobrówku w 1975 r. Rok później powstał cmentarz w Ogardach. Od 2000 roku strzeleckie PGK administruje gminne cmentarze. Do jego obowiązków należy utrzymanie czystości na cmentarzach, wykaszanie trawników, przycinanie drzew oraz ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy w należytym stanie sanitarno – technicznym. Natomiast po stronie gminy są koszty związane z przygotowaniem nowych kwater, dodatkowym rozprowadzeniem wody oraz budową chodników i alejek przy nowo powstałych kwaterach. – Opłata za miejsce na pochówek dla osoby dorosłej wynosi 270 zł, dziecko do lat 6 – 118,80 zł/dotyczy wszystkich cmentarzy. Opłata za ponowne 20 lat miejsca spoczynku osoby dorosłej w Strzelcach wynosi 432 zł, w Bobrówku i Ogardach natomiast 345,60zł, miejsce spoczynku dziecka do lat 6 w Strzelcach kosztuje 324 zł w Bobrówku i Ogardach zaś 237,60zł – mówi Grzegorz Rakiej, prezes PGK. Czy zdarzają się sytuacje likwidacji grobów za nieopłacenie miejsca pochówku na kolejny okres? – Likwidacja grobu to rzadkość. Bliscy nie są informowani o mijającym terminie opłaty. Przed zlikwidowaniem grobu na nagrobku umieszczana jest informacja, że jeśli grób nie zostanie ponownie opłacony to zostanie zlikwidowany. W tym roku 2017 z powodu braku opłat groby nie były likwidowane – dodaje prezes. Jeśli jednak dochodzi do likwidacji grobu to nie znajdziemy w tym miejscu informacji, kto wcześniej był tam pochowany.

Do końca września 2017 roku w Strzelcach zostało pochowanych 96 osób, w Bobrówku 21 osób, zaś w Ogardach 4 osoby. Istnieje również możliwość pochowania urny jednak póki, co tylko do grobowca lub grobu ziemnego. – Czemu na wszystkich gminnych wsiach nie ma cmentarzy komunalnych? Wielu starszych ludzi rodzi się w swojej wsi np. w Lipich Górach, tam żyje przez całe swoje życie i umiera, a jest chowany na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Krajeńskich. Czy jest możliwe by to się zmieniło, by i w naszej wsi powstał cmentarz? – pyta anonimowo mieszkanka Lipich Gór. – W polskim prawie obowiązują przepisy, które regulują tworzenie i pracę cmentarzy komunalnych. Nie mogą być one umiejscowione byle gdzie. Ponadto utrzymanie takich miejsc wiąże się ze sporymi kosztami i uzyskaniem wielu pozwoleń na jego powstanie. W naszej gminie nie ma potrzeby, by w każdej wsi był cmentarz – mówi Józefa Lipniak – Paszkowska, kierownik referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.

Strzeleckie PGKa 12 września uzyskało pozwolenia na budowę kolumbarium na terenie cmentarza w Strzelcach Kraj. – Projekt zakłada budowę kolumbariów w formie ścian z niszami do umieszczenia urn. Ponadto planowana jest rozbudowa strzeleckiego cmentarza komunalnego na terenie pomiędzy istniejącym cmentarzem, a nieczynnym torowiskiem. Realizacja inwestycji odbędzie się w etapach, po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy– dodaje prezes. Planowana jest również budowa nowego cmentarza w rejonie ul. Poznańskiej.

Artykuł pochodzi z 20/2017 wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content