Otrzymali odznaczenia

Ks. Artur Graban i strzelczanka prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska otrzymali cywilne odznaczenia państwowe.

 

Oficjalne odznaczenie odbyło się 19 maja w siedzibie gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża. Artur Graban, proboszcz parafii prawosławnej w Brzozie i Ługach, prezes Stowarzyszenia Lemko Tower, otrzymał Złoty Krzyż Zasług za pracę na rzecz mniejszości w sferze społecznej, naukowej i artystycznej. – To wyróżnienie to docenienie osiągnięć stowarzyszenia Lemko Tower. Dostrzeżenie naszych działań: wydanych publikacji, płyt, imprez i koncertów, które organizujemy – mówi pop.

Beata Orłowska, dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, wyróżniona została zaś Srebrnym Krzyżem Zasług za działalność naukowo-dydaktyczną oraz dorobek naukowy. W obszarze  jej zainteresowań badawczych są m.in. kwestie dotyczące wielokulturowości i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych – szczególnie tych żyjących na ziemi lubuskiej. – Odznaczenie to stanowi w jakimś sensie zwieńczenie mojej długoletniej pracy Myślę, że dla każdego jest to wielkie wyróżnienie. Również dla mnie, gdyż w takich momentach człowiek zdaje sobie sprawę, że jednak to, co robi, jest ważne i dostrzegane – mówi profesor.

Oba odznaczenia przyznał prezydent RP Andrzej Duda, zaś wręczył je wicewojewoda Robert Paluch.

ajk, Ziemia Strzelecka, 22 czerwca 2017

fot. Radio Lemko

Odznaczenie ks. Artura Grabana – foto. Radio-Lemko.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content