500 zł na dziecko. Trzeba złożyć nowy wniosek.

30 września 2017 roku kończy się pierwszy okres programu Rodzina 500+. Osoby, które chcą nadal otrzymywać 500 zł na dziecko muszą złożyć wnioski o świadczenie na kolejny okres. Wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia.

W 2017 roku świadczenie w wysokości 500 złotych nadal przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko i jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc będzie przekazywana także na pierwsze dziecko. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.

Od wypłacanego na dziecko świadczenia 500 plus nie trzeba płacić podatku i odprowadzać składek. Świadczenie nie ujmuje się także w rozliczeniu rocznym PIT. Jeżeli będziemy chcieli w tegorocznym wniosku starać się o pieniądze również na pierwsze dziecko (a więc musimy udowodnić odpowiednio niskie dochody), będzie brany pod uwagę nasz PIT z 2016 r. (dla osób, które składały wniosek w ubiegłym roku, sprawdzano PIT z 2014 r.).

Do programu 500+ można dołączyć w każdym momencie – należy złożyć odpowiedni wniosek osobiście w urzędzie gminy lub urzędzie miasta bądź przez internet (potrzebny jest wtedy tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny).

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku, a pieniądze są wypłacane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało 500+. Świadczenie jest przyznawane w cyklach, które trwają od 1 października do 30 września następnego roku (okres świadczeniowy). Wyjątkowo tylko pierwsza tura 500 plus zaczęła się 1 kwietnia 2016 roku.

30 września kończy się więc pierwszy okres świadczeniowy dla rodziców, którzy złożyli wniosek o 500 zł. Wnioski o świadczenie na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Jeżeli rodzice lub opiekunowie złożą wniosek do 31 sierpnia 2017 roku, wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. Natomiast, jeśli wniosek zostanie złożony od 1 września do dnia 31 października 2017 roku, to 500 zł za miesiąc październik zostanie wypłacone do dnia 30 listopada 2017 roku.

KTO SKŁADA WNIOSEK O 500 PLUS?

Dokumenty ws. 500 plus mogą złożyć: matka, ojciec, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu opiekuńczego o jego przysposobieniu. Występujący o 500 plus muszą wspólnie zamieszkiwać z dzieckiem i je utrzymywać.

JAKI DOCHÓD LICZY SIĘ NA 500 PLUS?

– Do 30 września 2017 roku uwzględnia się dochód rodziny z 2014 roku.

– Od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat – pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

JAKIE SĄ ZMIANY W WYPŁACIE 500 ZŁ NA DZIECKO?

Rząd postanowił wprowadzić pewne zmiany do programu „Rodzina 500 plus”.

Zakładają one m.in. nowy sposób wypłaty pieniędzy samotnym rodzicom. Dziś duża część osób żyjących w nieformalnych związkach we wniosku o 500 plus deklaruje, że są samotnymi rodzicami. Dzięki temu nie muszą wliczać dochodu partnera i dostają pieniądze również na pierwsze dziecko. Rząd chce utrudnić takim osobom ubieganie się o pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”. Teraz samotny rodzic dostanie 500 zł pod warunkiem, że wystąpił o alimenty od drugiego z rodziców. Gdy tego nie zrobi, nie będzie uznawany za samotnego rodzica i będzie mu ciężko spełnić kryteria pozwalające otrzymywać pomoc na pierwsze dziecko.

Będą też zmiany dotyczące tzw. dochodu utraconego. Chodzi o to, że jeśli rodzic stracił pracę, może obniżyć swój dochód i starać się o pieniądze również na pierwsze dziecko. Obecnie już ponad 30 tys. rodzin dostało 500 zł na dziecko w wyniku utraconego dochodu.

Urzędnicy Ministerstwa Pracy podejrzewają, że dochodzi do sytuacji, że szef umawia się z pracownikiem i zwalnia go np. na jeden dzień. Później zatrudnia go ponownie, tylko że z niższą pensją. Wszystko po to, aby pracownik mógł dostać 500 zł na pierwsze dziecko.

Jak będzie po zmianach? Za dochód utracony nie będzie można uznać zmniejszenia pensji u tego samego pracodawcy, który nas zwolnił i w ciągu trzech miesięcy ponownie przyjął do pracy. Pracownik z taką zmniejszoną pensją będzie wykluczony z programu 500 plus nawet na kilka miesięcy.

INFOLINIA 500+

Od 17 lipca 2017 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem „Rodzina 500+”

Numer infolinii: 95 7 115 500

Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 – 14:00

W ubiegłym roku z programu „Rodzina 500 plus” skorzystało 3,8 mln dzieci. Do 2,78 mln rodzin przekazano ponad 17 mld zł. W tym roku do rodzin mają trafić 23 mld zł.

Źródło: www.gazetaprawna.pl, www.wyborcza.pl, www.lubuskie.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content