Gdzie te zebry? Pyta czytelnik.

„Dlaczego w naszym mieście jest tak niewiele oznakowanych przejść dla pieszych z tzw. „zebrami”? – Jeden z naszych czytelników uważa, że zbyt mała liczba przejść może przyczynić się do wypadków z udziałem dzieci.

Wybraliśmy się na spacer po mieście, sprawdzając miejsca najczęściej uczęszczane przez dzieci. To przykładowo trasa z Publicznej Szkoły Podstawowej do Państwowej Szkoły Muzycznej. Na skrzyżowaniu Targowej – Saperów – Południowej nie ma żadnej „zebry”. Przejścia brakuje też m.in. na ul. Wodociągowej przy PGK, przy stadionie miejskim, na przystanku w okolicy cmentarza.

W Strzelcach mamy 4 właścicieli dróg. Do ich kompetencji należy m.in. oznakowanie jezdni. Wnioski w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w konkretnym miejscu można składać do burmistrza. Jeśli jest to droga gminna czy powiatowa, sprawa jest prostsza do rozwiązania niż w przypadku dróg krajowych czy wojewódzkich. – Burmistrz analizuje wniosek, Urząd Miejski przygotowuje dokumentację i przekazuje ją starostwu do zatwierdzenia. Zgodę na zmianę organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych wydaje starosta powiatu strzelecko – drezdeneckiego – mówi Mirosław Bak, kierownik Referatu Dróg w Starostwie Powiatowym. Ważna jest też opinia policji. Jeśli jest to natomiast droga wojewódzka lub krajowa, Urząd Miejski dokumenty w tej sprawie wystosuje właśnie do tych instytucji.

Nie zawsze przejścia dla pieszych mogą być namalowane w miejscu, o które proszą mieszkańcy. – Są normy prawne, które należy przestrzegać, by takie przejście mogło powstać np. odległości między przejściami dla pieszych w obszarze zabudowanym nie mogą być mniejsze niż: 100 m na drogach jednojezdniowych, a 200m na drogach dwujezdniowych; przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach zapewniających wzajemną widoczność; przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem, zaś przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych – mówi Maciej Stempień z Urzędu Miejskiego.

Już wiadomo, że w 2017 roku nowe „zebry” będą m.in. na skrzyżowaniu ulicy Brygady Saperów z ulicą Bolesława Chrobrego w kierunku Szkoły Muzycznej oraz na skrzyżowaniu ulic Targowa – Saperów – Południowa. – Mieszkańcy, którzy zauważą potrzebę stworzenia przejścia dla pieszych w konkretnym miejscu, wniosek w tej sprawie mogą kierować do Urzędu Miejskiego. Wszystkie potrzeby będziemy analizować i kierować do dalszego rozpatrywania przez instytucje i organy, które mają kompetencje w tym zakresie – dodaje burmistrz Mateusz Feder.

Artykuł pochodzi z papierowego wydania „Ziemi Strzeleckiej” z dnia 5 stycznia 2017 r.

zebry

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content