Ptasia grypa groźna także dla małych gospodarstw

Powiatowy lekarz weterynarii apeluje do hodowców drobiu o zachowanie ostrożności ze względu na rozprzestrzeniającą się w naszym województwie ptasią grypę. Dotyczy to także właścicieli małego stada.  

9 stycznia 2017 r. w Lubuskiem zanotowano w sumie aż 17 ognisk ptasiej grypy o podtypie H5N8. To wysoce zjadliwy podtyp przenoszony przez dzikie ptactwo, który charakteryzuje: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności. Każdy taki przypadek zauważony w stadzie należy koniecznie zgłosić do lekarza weterynarii. Mimo że obecnie w Europie nie zanotowano zakażenia u ludzi, to teoretycznie możliwe jest takie zachorowanie.

Warto pamiętać, że ptasia grypa to choroba groźna nie tylko dla dużych hodowli. Jeśli wystąpi u ptaka w małym kurniku, również doprowadzi do śmierci zwierząt i konieczności wystąpienia kwarantanny w gospodarstwie. Ostatni przypadek ptasiej grypy wystąpił w kurniku, gdzie było jedynie 7 kur. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ptasiej grypy, należy: wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane; zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których jest drób. Ostrożność powinni zachować także myśliwi, którzy mają kontakt z dzikim ptactwem. Lekarze weterynarii apelują, by zgłaszać każdy przypadek znalezienia większej liczby padłych ptaków, takie zwierzęta powinny być umieszczone w solidnym plastikowym worku. Po kontakcie z dzikimi ptakami (żywymi lub martwymi) należy dobrze umyć ręce,  zdezynfekować ubranie. Psy myśliwskie uczestniczące w polowaniu nie powinny mieć styczności z drobiem domowym co najmniej 72 godziny od polowania, to samo dotyczy myśliwych.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content