Mandat za brak numeru domu

Za brak numeru porządkowego na budynku grozi mandat. Warto jednak zadbać o oznaczenie swojego domu lub mieszkania, bo jego brak może utrudnić szybkie dotarcie do nas karetki pogotowia, czy straży pożarnej.

Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na własny koszt, w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego dla jego nieruchomości. Gmina nie zwraca pieniędzy za tego typu wydatek.

Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy porządkowej, na której, oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu.

Czytelne oznakowanie domów łączy się z kontaktem, jaki państwowe urzędy muszą mieć zapewniony z obywatelami. Brak oznakowania budynku utrudnia lub wręcz uniemożliwia takowy kontakt. Głośno podnoszoną kwestią, dotyczącą oznakowania domów, są interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych. Okazuje się bowiem, że często, zwłaszcza w małych miejscowościach, karetki pogotowia nie mogą znaleźć szukanego adresu, jeżdżą tam i z powrotem, a w takich sytuacjach, gdzie liczy się każda minuta – brak oznakowania domu może odpowiadać za śmierć człowieka.

Umieszczenie tabliczki z numerem domu jest obowiązkiem właściciela. Taka tabliczka może uratować życie w przypadku, gdy np. interweniują służby ratunkowe. Za brak tabliczki grozi mandat do 250 zł albo kara nagany (art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami).

Obowiązek ten wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content