Liceum uczciło Święto Niepodległości

Szkolne obchody Święta Niepodległości mogą kojarzyć się z nudnym, pełnym powagi apelem nie wzbudzającym zainteresowania uczniów. Ale w strzeleckim liceum wyglądały one zupełnie inaczej.

10 listopada 2016 r. w liceum im. Macieja Rataj po raz pierwszy odbyła się „Bitwa zespołów”. Był to konkurs polegający na zaprezentowaniu przez każdą klasę wylosowanej wcześniej pieśni patriotycznej.  W ocenie liczyły się m.in. wykonanie utworu czy zaangażowanie klasy. Wydarzenie to miało na celu celebrowanie Święta Niepodległości inaczej niż we wcześniejszych latach oraz zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w jego obchodach. Cele te zostały osiągnięte, gdyż zdecydowana większość uczniów zapaliła się do tego pomysłu. Klasy podczas występów wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. „Bitwa zespołów” odniosła tak duży sukces, że możliwa jest kontynuacja tego typu akcji w przyszłości.

Olga Graban, Liceum Ogólnokształcące

fot. Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja

11 listopada 11 listopada2 11listopada 3 11listopada4

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content