Pomnik w parku miejskim

 

Dwa lata temu powstała inicjatywa budowy Pomnika Orła Białego, którą prowadzi specjalnie powołany komitet.  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę taki pomnik zainstalowany zostanie w strzeleckim parku.

W Strzelcach Kraj. brakuje obecnie miejsca, w którym można zrealizować podniosłe uroczystości państwowe oraz złożyć kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. – Wszystkie istniejące pomniki oraz place nie nadają się do takiego celu ze względu na przeszłość historyczną. Zebrał się więc społeczny komitet, którego celem jest doprowadzenie do tego, by Pomnik Orła Białego został zbudowany i usytuowany w godnym miejscu. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Ryszard Drewniak, który wraz z komitetem prowadzi rozmowy z projektantami i architektami przygotowującymi projekt obelisku – mówi Eryk Szurko z komitetu organizacyjnego. – Inicjatywę poparł Urząd Miejski, Strzelecki Ośrodek Kultury i stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”. Uznano, że idealnym miejscem dla nowego pomnika będzie to, w którym obecnie stoi postument upamiętniający Armię Czerwoną, czyli skwer w paru miejskim – dodaje. Postanowiono więc wszcząć procedurę przeniesienia pomnika Armii Czerwonej do Bornego Sulinowa, gdzie trafiają postumenty stawiane w okresie PRL.

Prace projektowe prowadzi pracownia architektoniczna Sławomira Nowickiego. Pomnik ma zostać wykonany przez strzeleckiego kamieniarza Ryszarda Jaska. Gdy Pomnik Orła Białego stanie już w wyznaczonym punkcie, gmina chce odnowić punkty otaczające obelisk. Rozebrane zostaną stare schody i chodniki, a w ich miejsce pojawi się nowa kostka. Sam pomnik będzie również oświetlony. – W związku z tym, że nie mieliśmy tego przedsięwzięcia w planach finansowych, postanowiliśmy, iż rewitalizację miejsca otaczającego pomnik będziemy wykonywać w kilku etapach przez kilka lat. Obecnie trwają prace związane z podziałem tej inwestycji na etapy oraz wyliczenie dokładnych kosztów – mówi wiceburmistrz Mateusz Karkoszka.

Koszt samego pomnika to ponad sto tysięcy złotych. Dlatego też komitet rozpocznie zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców gminy. Zostanie utworzona specjalna strona internetowa, w której będzie można śledzić zebraną kwotę. Komitet liczy również na wsparcie miejscowych firm. – Chcielibyśmy, aby 11 listopada 2018 r., czyli w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pomnik był już odsłonięty – podsumowuje Eryk Szurko.

 

LIST INTENCYJNY od Komitetu Budowy Pomnika Orła Białego

            W tym roku mija 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 70. rocznica powrotu naszego państwa na Pomorze. Mając w pamięci polską historię narodową i dokonania naszych przodków, uświadamiamy sobie potrzebę stałego podtrzymywania poczucia patriotyzmu zarówno w nas samych, jak i wśród młodego pokolenia. Po latach traktowania naszej przeszłości w sposób wybiórczy, często w celach politycznych zafałszowywanej lub przemilczanej, nadszedł czas na zadośćuczynienie prawdzie historycznej. Od kilku lat obserwujemy w przestrzeni publicznej przywracanie pamięci należnej bohaterom wojny i lat powojennych określanych mianem Żołnierzy Wyklętych. Na nowo pisana jest historia polskiej Golgoty Wschodu. Budujące jest to, że w tym procesie bierze udział spontanicznie spora część młodego pokolenia Polaków.

Nasze miasto i my jego mieszkańcy też jesteśmy cząstką polskiego dziedzictwa. Zasiedlając tę ziemię i przez dziesięciolecia zagospodarowując, włączyliśmy ją w przestrzeń naszej Ojczyzny. Wielu spośród mieszkańców naszego miasta i powiatu przypłaciło to zdrowiem a niekiedy i życiem, szczególnie w pierwszych latach powojennych w obliczu narzuconej nam obcej władzy i ustroju państwa. Te wszystkie wydarzenia są kamieniami milowymi na drodze dziejowej naszego państwa.

Uświadamiając sobie wagę tego dziedzictwa i konieczność misji przekazania go kolejnym pokoleniom występujemy z inicjatywą budowy pomnika – symbolu.

Chcielibyśmy, aby społeczność naszego miasta miała miejsce, przy którym niezależnie od korzeni i przekonań politycznych będzie można się jednoczyć i krzewić pamięć o wszystkich Polakach, którzy oddali swój trud i zdrowie dla naszej małej ojczyzny. Niech pomnik Orła Białego stanie się miejscem wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń, tak państwowych jak i lokalnych.

Komitet Budowy Pomnika Orła Białego

pomnik (1)

Wizualizacja pomnika

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content