Zostań policjantem

Szef strzeleckich policjantów mł. insp. Tomasz Zgirski i jego zastępca kom. Marcin Gabara spotkali się uczniami klas maturalnych szkół z Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich. Komendanci przybliżyli proces rekrutacyjny do policji.

Służba w policji wymaga dużego poświęcenia, zaangażowania i dyspozycyjności. Sytuacje związane z ratowaniem mienia, zdrowia i życia drugiego człowieka to bardzo częste sytuacje w naszej służbie. Satysfakcja z możliwości niesienia pomocy daje energię do dalszej służby oraz motywuje do jeszcze większego zaangażowania. Nie bez znaczenia są również kwestie finansowe. Mimo poprawy na rynku pracy, wynagrodzenie policjanta jest nadal atrakcyjne. Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

– ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

– stabilne, stałe zatrudnienie;

– wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy;

– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

– prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

– możliwość doskonalenia zawodowego;

– możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

– prestiż zatrudnienia;

– służbę w organizacji zaufania społecznego;

– szeroki katalog specjalizacji;

– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

– przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Podczas spotkań z uczniami klas maturalnych szkół z Dobiegniewa i Strzelec Krajeńskich komendanci przybliżyli młodym osobom specyfikę służby w policji oraz odpowiadali na pytania uczniów. Istotnym elementem spotkań było omówienie procesu rekrutacyjnego kandydatów oraz wymogi jakie osoby zainteresowane muszą spełnić.

Na podstawie informacji prasowych KPP Strzelce Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content