Więcej dla sołectw

W tym roku zwiększyła się kwota na fundusz sołecki o prawie 60 tys. zł. Środki podzielono jak zwykle według liczby mieszkańców danego sołectwa.

W 2016 roku na fundusz sołecki gmina przeznaczyła ponad 388 tys. zł, rok później już przeszło 403 tys. zł, a w 2018 r. – ponad 462 tys. zł. – Gmina może wydzielać środki na fundusz sołecki i przekazywać je sołectwom. Wymaga tego zgoda Rady Miejskiej i taka u nas jest. W tym roku nastąpił znaczący wzrost tych środków, gdyż wzrosły dochody własne i według bazy dochodów własnych liczony jest fundusz sołecki – informuje skarbnik Adam Skrocki. Fundusz dzielony jest pomiędzy sołectwa według liczby mieszkańców. Najwięcej otrzymuje więc Bobrówko (w tym roku ponad 50 tys. zł), najmniej Machary (10 tys. zł). Sołectwa na zebraniach ustalają, na co przeznaczą środki.

rt

artykuł pochodzi z numeru 03/2018 „Ziemi Strzeleckiej”

Podział środków na sołectwa:

Bobrówko – 50 624,64

Bronowice – 25 133,65

Brzoza – 29 898,32

Buszów (Buszów, Buszewko) – 17 479,89

Danków – 11 427,79

Gardzko (Gardzko, Golczewice) – 25 550,55

Gilów – 14 133,44

Licheń (Licheń, Długie) – 24 957,97

Lipie Góry – 24 835,85

Lubicz – 18 999,13

Machary – 10 003,77

Ogardy – 26 860,84

Przyłęg – 13 558,62

Piastowo (Piastowo, Chwytowo, Ciecierzyn) – 11 961,80

Pielice – 11 819,40

Sławno – 14 453,84

Sokólsko – 13 172,22

Sidłów – 14 916,65

Strzelce Klasztorne (Strzelce Klasztorne, Czyżewo, Małe Osiedle) – 17 622,30

Tuczno (Tuczno,Tuczenko) – 37 879,14

Wełmin – 12 531,41

Wielisławice (Wielisławice, Wilanów, Puszczykowo) – 23 406,45

Żabicko (Żabicko, Śródlesie) – 12 317,81

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content