Ochrona przed wyłudzeniem

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Co to dla nas właściwie oznacza? 

Z zastrzeżenia numeru PESEL może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która podejrzewa, że jej tożsamość może zostać wykorzystana do np. zaciągnięcia kredytu. Można go zastrzec na stronie mobywatel, gov.pl lub w Urzędzie Gminy. Tam też zastrzeżenie cofamy. 

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje nam możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe muszą  sprawdzać rejestr PESEL. Jeśli na przykład udzielą pożyczki mimo zastrzeżonego numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności.

You may also like...

Skip to content