Ochrona przed wyłudzeniem

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Co to dla nas właściwie oznacza? ...