Pieniądze na biznes dla kobiet 30+

9 września rozpoczął się proces rekrutacji do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który skierowany jest do kobiet w wieku 30+, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Projekt kierowany jest do kobiet znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem tych, które w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą lub skorzystały ze wsparcia w ramach dofinansowania na rozpoczęcie działalności z EFS). Projekt zostanie zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie obejmuje:

– bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie gospodarczej działalności,
– usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe),
– bezzwrotne wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Formularze rekrutacyjne do pobrania na stronie www.euroinvest.pl lub w biurze Projektu przy ul.Sikorskiego 111/307 w Gorzowie Wlkp. należy składać w formie papierowej (osobiście, poczta, kurier) w biurze projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2016r. do godz. 16.00.

KONTAKT: Agnieszka Wollak, tel. 606 204 073.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content