Ofiara przemocy tu znajdzie pomoc

Osoby dotknięte problemem przemocy domowej mogą skorzystać na terenie naszej gminy z bezpłatnej pomocy specjalistów.

Darmową pomoc prawną uzyskać można m.in. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, ul. Wyszyńskiego 7, pok. 5a (od poniedziałku do piątku) oraz w Punkcie Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem – Fundusz Sprawiedliwości, ul. Zachodnia 14, Strzelce Krajeńskie, tel. 663 416 418. Pomoc psychologiczną oferuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, pokój nr 12, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zgłoszenia u pracownika socjalnego lub po osobistym umówieniu wizyty). Pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych lub współuzależnionych również można uzyskać w punkcie na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, pokój nr 12, po wcześniejszym osobistym umówieniu wizyty.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, albo jesteś świadkiem i chcesz pomoc osobie krzywdzonej, powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym policję. Możesz też zgłosić się do MGOPS lub zadzwonić na Niebieską Linię pod numer 800 120 002. Specjaliści podpowiedzą, co zrobić i gdzie szukać pomocy. 

red., rt 

You may also like...

Skip to content