Które drogi powiatowe będą robione w tym roku?

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Bobrówku, wkrótce ruszy też modernizacja ul. Gdańskiej w Strzelcach, zmieniony zostanie także odcinek drogi powiatowej Przyłęg – Górki Noteckie.

Aktualnie odbywa się przebudowa drogi powiatowej nr 1376F we wsi Bobrówko w kierunku Żabicka, na odcinku o długości 658 m. W ramach projektu zaplanowano m.in. częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi w miejscach poszerzenia jezdni, powstanie zatoki, nowych miejsc postojowych, chodników oraz poboczy gruntowych. Prace muszą zakończyć się do końca października. – Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł. Wojewoda Lubuski przekaże dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji. Dwa odcinki drogi stanowią koszt niekwalifikowany: odcinek drogi znajdujący się poza obszarem pasa drogowego oraz odcinek, który nie posiada dwóch pasów ruchu (szer. drogi wynosi 3,5 m). Koszt powiatu to także: dokumentacja projektowa, tablice informacyjne i nadzór inwestorski – mówi Mirosław Bak, kierownik referatu dróg. Gmina Strzelce Kraj. dofinansowała to zadanie w kwocie 100 tys. zł.

Dofinansowanie od wojewody powiat dostał też na ul. Gdańską. – Specyfikacja jest już gotowa, umowa została podpisana, ogłosiliśmy już II przetarg, gdy zostanie on rozstrzygnięty przystąpimy do realizacji zadania, które musi się skończyć jeszcze w tym roku – mówi B. Kierus, wicestarosta. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione 26 lipca, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający czyli starostwo zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ramach inwestycji wartej 543 tys. zł ma zostać wykonana nawierzchnia asfaltowa, przebudowa chodników, nowe miejsca parkingowe, zatoczka oraz 2 przejścia dla pieszych.

Remont 500 m odcinka drogi Przyłęg – Górki Noteckie dotyczy napraw cząstkowych. – Przetarg został już ogłoszony i rozstrzygnięty. Umowa z wykonawcą została podpisana 27 czerwca i od tego czasu rozpoczęła się realizacja tego zadania – dodaje wicestarosta. Koszt inwestycji to ponad 280 tys. zł.

Zarząd powiatu 18 czerwca zadecydował o rezygnacji z remontu drogi powiatowej nr 1378F Bobrówko – Tuczno, gdyż suma wszystkich zaplanowanych na ten rok inwestycji na drogach powiatowych przewyższył szacowany koszt 560 tys. – Chcieliśmy wykonać prace remontowe na odcinku drogi powiatowej Bobrówko – Tuczno, lecz w tym roku nie uda nam się w całości zrealizować tego założenia. Planujemy póki, co remont samego zakrętu, być może ze środków na remonty awaryjne, resztę planujemy zrealizować w przyszłym roku – dodaje B. Kierus.

foto. Powiat strzelecko – drezdenecki

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 13/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content