Nowy zarząd w LZS Bobrówko

W sobotę 3 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu sportowego LZS Bobrówko. 

Jako pierwszy głos zabrał prezes klubu Marcin Danielewicz, który podsumował działalność Zarządu pod jego przewodnictwem w minionej kadencji. – Początki były bardzo trudne – stwierdził prezes – ponieważ zostaliśmy bardzo zaskoczeni nagłą śmiercią poprzedniego prezesa Ryszarda Daszczyka, który pozostawił po sobie bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Zgodziłem się zostać prezesem, aby nie dopuścić do upadku LZS-u, klubu z tak bogatą tradycją. W okresie sprawozdawczym udało nam się zrealizować kilka poważnych jak na nasze warunki zadań. Najważniejsze z nich to budowa nowego obiektu szatni, wykonanie odwiertu studni, budowa systemu nawadniającego boisko, zakup nowej kosiarki. Pomimo że udało nam się poprawić infrastrukturę, to niestety nie potrafiliśmy utrzymać drużyny seniorów w okręgowej klasie rozgrywek, która aktualnie z powodzeniem występuje w klasie „A” – dodał. 

Kończąc swoje wystąpienie, prezes Danielewicz podziękował zawodnikom i działaczom za współpracę w minionym okresie. Oświadczył również, że ze względu na absorbującą pracę zawodową, nie będzie kandydował ponownie na funkcję prezesa. – Z LZS-em jestem związany od dzieciństwa, najpierw jako junior, potem senior i działacz i w dalszym ciągu deklaruję swoją pomoc w miarę swoich możliwości, lecz już nie w roli prezesa, gdyż nie stać mnie na bylejakość – mówił.

Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie ustępującego prezesa. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił krótkie sprawozdanie, składając równocześnie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. W kolejnym punkcie porządku zebrania wybrano nowy sześcioosobowy Zarząd klubu LZS: 

  1. Jacek Lewera- prezes
  2. Daniel Daszczyk- wiceprezes
  3. Mateusz Nowakowski- skarbnik
  4. Krzysztof Królikowski- członek
  5. Krzysztof Szafran- członek
  6. Robert Butkiewicz- członek

Oraz trzyosobową komisję rewizyjną:

  1. Jerzy Cichocki- przewodniczący
  2. Marcin Danielewicz- członek
  3. Karolina Bącler- członek

                         J.C.

You may also like...

Skip to content