Strażacy mają nowe ubiory

Strzelecka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała dofinansowanie na zakup nowych zestawów środków ochrony indywidualnej.

Decyzją komendanta głównego PSP z 2018 roku wszystkie jednostki zawodowej straży pożarnej zobowiązane są do wymiany dotychczasowego umundurowania na nowe. Jednostkom ratowniczym nie wolno już kupować obecnego wzoru w kolorze czarnym. Mundury zakupione przed zmianami mogą być używane do wyczerpania zapasów magazynowych lub do ich zużycia, ale nie dłużej niż do końca 2027 roku. Strzelecka jednostka zakupiła 7 kompletów ubrań specjalnych, po 5 par butów skórzanych i rękawic. Całość kosztowała 33.410.66zł, z czego 15 tys. pochodziło z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

jc

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content