Wspólne działania policji i Straży Leśnej

Patrole Straży Leśnej i policji w ostatnim czasie wspólnie i bardzo intensywnie kontrolują legalność przewożonego z lasów ładunku. Związane jest to z nasilającymi się kradzieżami surowca drzewnego. 

 

Połączone patrole policyjne i leśne spotkać można praktycznie o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku.  – Przez cały rok, w czasie wspólnych służb, mundurowi zwracają szczególną uwagę między innymi na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje Daria Wyrembelska-Wacławska z Nadleśnictwa w Strzelcach Kraj. – Tereny patrolowanych lasów objęte są coraz częściej monitoringiem wizyjnym, z którego materiał filmowy stanowi dowód w prowadzonych postępowaniach – dodaje.

Szczegółowe zasady współdziałania Lasów Państwowych z Policją określa obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.U. poz.910) w myśl którego strzelecka Straż Leśna współpracuje z Komendą Policji w Strzelcach Kraj. i Gorzowie Wlkp.

You may also like...

Skip to content