Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt aktywizujący bezrobotnych! Nie przegap!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w chwili obecnej dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Celem realizowanego projektu pn.  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, jest aktywizacja przeszło 300 osób bezrobotnych w szczególności osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia oraz o osób o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez co najmniej 70% uczestników, po zakończeniu ich udziału w projekcie. Ponadto uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach, uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im podjęcie pracy. Projekt realizowany jest od września 2023 r. do końca marca 2025 r. 

Osoby bezrobotne poniżej 30. roku życia zachęcamy do skorzystania z bonów szkoleniowych lub bonu na zasiedlenie. Ze szkoleń indywidualnych mogą skorzystać również bezrobotni bez względu na wiek. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami pełniącymi funkcje doradców klienta. Od stycznia 2024 r. zapraszamy również  pracodawców do korzystania z prac interwencyjnych oraz możliwości zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej. Osoby uczestniczące w stażu oprócz stypendium stażowego (obecnie kwota 1 790,00 zł/m-c) mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż oraz o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (…). 

Zapraszamy również osoby bezrobotne poniżej 30. r.ż. do skorzystania z form pomocy, jakimi jeszcze dysponujemy w tym roku, w ramach projektu pilotażowego Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy, w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  Istnieje możliwość otrzymania sfinansowania kursu prawo jazdy kat. B, wizyty u okulisty, skorzystania ze wsparcia psychologa czy też z pomocy prawnej. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami urzędu pracy. https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl

You may also like...

Skip to content