Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Dzieci Wojny

30 marca Stowarzyszenie Dzieci Wojny zwołało walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podsumowano rok 2022 oraz zatwierdzono program na obecny rok. Wybrano też nowy zarząd organizacji. 

Członkowie stowarzyszenia spotkali się 30 marca o 10:30. Przybyło 68 członków. Przedstawiono sprawozdanie za ubiegły rok. SDW w 2022 roku przystępowało do konkursów w ramach wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W taki sposób łącznie uzyskano dotacje w kwocie 28 500 zł. Fundusze pozyskano również od prywatnych firm w kwocie 5 900 zł. 

Te środki pozwoliły stowarzyszeniu na organizację tańszych wycieczek oraz spotkań integracyjnych. Dzieci Wojny zorganizowały między innymi wyjazd do teatru, turnus rekreacyjno -wypoczynkowy do Mrzeżyna oraz Dziwnowa czy wycieczkę krajoznawczą do Warszawy. Seniorzy uczestniczyli w Międzypokoleniowej Spartakiadzie Rekreacyjno – Sportowej, oraz bawili się na zabawie andrzejkowej oraz dzielili się opłatkiem na spotkaniu wigilijnym. – Wszystkie zrealizowane przez zarząd zadania były możliwe dzięki członkom zarządu, jak i osobom wspierającym naszą statutową działalność, w związku z tym składam serdeczne podziękowania – mówi Zenon Andruch, prezes zarządu. 

W roku 2023 stowarzyszenie również planuje wycieczki nad morze, do teatrów oraz w góry. Ponadto SDW zapowiedziało uczestnictwo w Centralnych Obchodach Święta Dzieci Wojny oraz Spartakiadzie. Nie zabrakło zabawy noworocznej, a w drugiej części roku możemy się spodziewać zabawy andrzejkowej oraz spotkania wigilijnego. 

Jednym z najważniejszych punktów zebrania był wybór nowego zarządu. Władze stowarzyszenia nie zmieniły się znacznie. Prezesem ponownie został Zenon Andruch, wiceprezesem pozostała Zofia Waliszewska, zaś drugim wiceprezesem został wybrany Andrzej Anyżewski. Sekretarzem w dalszym ciągu jest Helena Mosiewicz, a skarbnikiem Renata Chomiak. W komisji rewizyjnej zasiada Bożena Chmielarska, Alfreda Fornalczyk oraz Maria Ołowiecka, natomiast skład Sądu Koleżeńskiego to w dalszym ciągu Andrzej Mrozicki, Franciszek Skokowski oraz Wanda Bronowicka.

Na zakończenie zgromadzenia prezes SDW podziękował członkom stowarzyszenia oraz wspierającym. – Dziękuję wszystkim członkom naszego stowarzyszenia za uczestnictwo w organizowanych imprezach, w tym wycieczkach i imprezach integracyjnych – mówi Zenon Andruch – W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, życzę wszystkim miłych chwil w gronie rodzinnym oraz dużo, dużo zdrowia – kończy.

JD

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content