KONKURS NA DRUK GAZETY SAMORZĄDOWEJ  „ZIEMIA STRZELECKA”

KONKURS NA DRUK GAZETY SAMORZĄDOWEJ  „ZIEMIA STRZELECKA”

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

 

 1. Przedmiot konkursu

Przedmiot konkursu  obejmuje druk Dwutygodnika „Ziemia Strzelecka” z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 1. Parametry techniczne gazety:
 • druk 2 razy w miesiącu (co 2 tygodnie), w lipcu i sierpniu co 3 tygodnie, w grudniu pomiędzy świętami i Nowym Rokiem również 3 tygodnie przerwy. Łącznie 24-25 wydań rocznie.
 • nakład 1200 egzemplarzy (w miesiącu 2400 egzemplarzy).
 • format A3/A4 (A3złożona na pół)
 • objętość – 24 strony kolorowe
 • papier offsetowy, grubość min. 80g/m2
 1. Gazetę graficznie złożoną Zamawiający dostarcza Wykonawcy w pliku dobrej rozdzielczości o parametrach wspólnie ustalonych; termin wykonania zamówienia ustala się na 24 godziny od złożenia materiałów.
 2. Wydrukowaną gazetę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pod adres: Strzelecki Ośrodek Kultury, Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie w ustalony dzień, w którym gazeta zostaje przekazana do sprzedaży (co drugi czwartek, dowóz może się odbywać przy pomocy dowolnej firmy kurierskiej).
 3. „Ziemia Strzelecka” posiada nr ISSN. Jest czasopismem podlegającym stawce 5% VAT.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zamówieniu jest złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mailowy ziemiastrzelecka@strzelce.pl

lub przesłanie w wersji papierowej na adres:

Strzelecki Ośrodek Kultury

 1. Wojska Polskiego 7

66-500 Strzelce Kraj.

z dopiskiem Oferta na DRUK DWUTYGODNIKA ZIEMIA STRZELECKA

do dnia 21.11.2022 r. do godz. 12:00.

 

 1. Jeden wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 

 1. Wyłonienie oferty nastąpi do dnia 30.11.2022 r., oferta zostanie wyłoniona przez komisję na podstawie następujących kryteriów: 5 pkt. – cena, 4 pkt.- czas dostarczenia wydrukowanej gazety do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Podpisanie umowy do dnia 05.12.2022 r. Umowę zawiera się na okres dwóch lat, tj. od 01.01.2023 do 31.12.2024 r.

 

 1. Szczegółowe informacje pod numerem: (95) 76 32 439.

 

 1. Zamawiający może odwołać konkurs bez podania przyczyn.

 

 

dyrektor
Strzeleckiego Ośrodka Kultury

/-/

Eryk Szurko

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content