To nie zawód – to służba

Od 1 kwietnia 2017 r. komendantem Powiatowej Komendy Policji w Strzelcach Krajeńskich jest 42-letni gorzowianin insp. Tomasz Zgirski. Co zmieniło się od czasu, gdy kieruje powiatową jednostką policji?

ZS: Jest Pan komendantem powiatowej komendy policji od półtora roku, co w tym czasie udało się Panu wprowadzić, zmienić w działaniach naszej policji?

TZ: Po pierwsze udało nam się wprowadzić dobrą atmosferę pracy, co wbrew pozorom jest bardzo ważne dla właściwego funkcjonowania, każdej jednostki. Z obietnic, które składałem półtora roku temu udało nam się zacieśnić współpracę z innymi podmiotami, z którymi współpracujemy na co dzień i mam tu na myśli głównie straż leśną, która jest dla nas ważna ze względu na lesistość naszego powiatu, która wynosi ponad 50 %. W powiecie mamy 4 siedziby nadleśnictw, to są dla nas cenni partnerzy i to nie chodzi tylko o pracę w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń czy szkód wykonywanych na terenach leśnych, ale ogólnie zawsze możemy liczyć na wsparcie kolegów z nadleśnictw. Oprócz tego mamy wspólne straże ze służbą graniczną oraz ze strażą ochrony kolei. W tym roku, zwłaszcza w sezonie letnim poświęciliśmy sporo uwagi na współpracę z ratownikami wodnymi, gdzie pełniono patrole wodne. Dzięki wspólnej pracy w tegorocznym sezonie wakacyjnym na terenie akwenów wodnych powiatu nie odnotowano żadnego utonięcia, co uważamy za nasz wspólny sukces. Sytuacja na drogach w sezonie letnim była dobra, nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego na naszych drogach w tym okresie. W tym roku odnotowaliśmy 2 ofiary śmiertelne na drogach powiatowych. Do wypadków doszło na początku roku 2018. Pierwszy z nich miał miejsce w Dobiegniewie na przejściu na pieszych, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia pieszej. Drugi zaś na odcinku drogi Strzelce Kraj. – Ługi, gdzie podczas manewru wyprzedzania tira kobieta straciła panowanie nad samochodem, wpadła w poślizg i uderzyła w drzewo, zginęła na miejscu. Nacisk kładziemy na kontrolę ruchu drogowego, bo to właśnie tam stale łamane jest prawo. Reagujemy zwłaszcza jeśli chodzi o piratów drogowych, którzy przekraczają prędkość w terenie zabudowanym. W tym roku zatrzymaliśmy więcej praw jazdy, bo aż 96 niż w całym zeszłym roku 2017, gdzie było ich 79. Stanowi to pewne ostrzeżenie dla mieszkańców naszego powiatu, że w tej materii nie ma taryfy ulgowej, gdyż takie nieodpowiedzialne zachowanie wpływa na życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Angażujemy się także w spotkania w szkołach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, organizujemy spotkania z seniorami, w tym momencie chciałbym uczulić seniorów przed domokrążcami którzy pod przykrywką napraw, sprzedaży jakiś artykułów czy usług dokonują oszustw tych ludzi wykorzystując ich ufność okradają ich. Trzeba mieć ograniczone zaufanie do takich osób. Mieszkanie nie jest miejscem do zawierania takich umów. W większych miastach naszego województwa odnotowywane są oszustwa na policjanta, na wnuczka – również uczulam, by nie dać się nabrać na tego typu zdarzenia, zawsze warto zgłosić takie przypadki czy choćby usiłowanie takich przestępstw kontaktując się z nami.

Praca w roli komendanta jest dla mnie dużym wyzwaniem, ale cały czas się uczę, zdobywam nowe doświadczenia. W lipcu otrzymałem awans na stopniu inspektora policji. Po 1990 r. w powiatowej KPP w Strzelcach nie było komendanta, który do tego stopnia się dosłużył więc jest to dla mnie szczególne wyróżnienie. To zasługa wszystkich policjantów naszej powiatowej policji, gdyż wspólnie służymy społeczeństwu. Uważam, że nasi policjanci dobrze wykonują swoją pracę, a mieszkańcy czują się bezpiecznie i są zadowoleni z naszej pracy.

ZS: Z jakiego rodzaju wykroczeniami, przestępstwami najczęściej ma do czynienia nasza lokalna policja?

TZ: Drobne kradzieże, włamania, sprawcy to najczęściej miejscowi. Dużo mamy wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym, otrzymujemy też sygnały o spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Warto wspomnieć o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa – to platforma, w której społeczeństwo może kontaktować się z policją w zakresie negatywnych zjawisk. Od października 2016 roku mieliśmy ponad 700 zgłoszeń, z czego ponad 40 % zostało potwierdzonych. Ponad 22% tych problemów – zostało wyeliminowanych. Jeśli chodzi o kategorie zgłaszanych przez stronę internetową zdarzeń to najczęściej mamy do czynienia z przekroczeniem prędkości, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz nieprawidłowym parkowaniem. Staramy się reagować szybko i sprawnie, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

ZS: Jak wygląda problem z narkotykami i dopalaczami w naszym powiecie?

TZ: Problem posiadania, spożywania czy sprzedaży narkotyków lub dopalaczy to sprawa ogólnopolska. Na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest to marginalny problem, jeśli chodzi o naszą skuteczność i wiedzę. Zdarzają się nam przypadki zatrzymania osób posiadających narkotyki. W porozumieniu z Komendą Główną dwa miesiące temu w okolicach Dobiegniewa zatrzymaliśmy mężczyznę, który posiadał 10 kg marihuany. Został tymczasowo zatrzymany i czeka w areszcie na wyrok.

ZS: Mieszkańcy Strzelec narzekają na brak widocznych w mieście patroli pieszych i rowerowych, czy można zwiększyć ich częstotliwość?

TZ: Ja bym sobie życzył by tych patroli było więcej, ale najpierw musimy mieć uzupełnione wakaty wówczas częściej te patrole będą widoczne. Podczas służby adaptacyjnej młodzi policjanci kierowani są na takie patrole w naszej jednostce. Nie odbywają się one co prawda codziennie, chociaż bardzo bym sobie tego życzył. Jesteśmy w kontakcie z samorządami, które współfinansują dodatkowe służby, które głównie chcemy realizować poprzez patrole piesze. Na pewno do końca roku będziemy w zakresie tych służb ponad normatywnych takie patrole piesze realizować. Rowerowe także.

ZS: Jakie ma Pan plany na rozwój KPP ?

TZ: 100 % przyjętych policjantów na wakujące stanowiska. W przeciągu półtora roku sytuacja znacznie się nie polepszyła, ale na pewno się też nie pogorszyła, ustabilizowała się. W zeszłym roku 22 osoby złożyły podania w KPP w Strzelcach Kraj., że chcą zostać policjantami, a po wszystkich testach, multi-selekcie, komisji lekarskiej zostały przyjęte 3 osoby. Pomimo wakatów w policji w całej Polsce, te kryteria są dosyć wysokie i nie każdy kto chce zostać policjantem, tym policjantem zostaje. Trzeba mieć pewne predyspozycje, zdrowie, trzeba być sprawnym fizycznie, posiadać pewne cechy charakteru, żeby tym policjantem zostać. W tym roku do naszej komendy wpłynęło 19 podań i zostały przyjęte 4 osoby. Jesteśmy pełni nadziei, że uda nam się polepszyć ten wynik. W tym momencie, apeluję również do pozostałych osób zainteresowanych pracą w policji, aby składały podania do służby w policji. Dokumenty można składać przez cały rok, zaś w ciągu roku odbywają się co najmniej 4 nabory, które komendant główny wyznacza dla poszczególnych województw. Zdarza się że organizowane są dodatkowe terminy naboru.

ZS: Czy pełni Pan dyżur podczas, którego mieszkańcy mogą się z Panem spotkać?

TZ: Tak, można się ze mną spotkać w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych. Jestem otwarty na pomoc wszystkim osobom, które takiej pomocy potrzebują, ale w tym miejscy chciałbym zaznaczyć, że na co dzień do Państwa dyspozycji są również dzielnicowi, do których warto zwrócić się z problemem w pierwszej kolejności. Pomocą Państwu służą również naczelnicy naszych wydziałów.

Foto. Policjant. To nie zawód, tylko służba – foto. fsd.pl

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 19/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content