SZKOŁA MUZYCZNA NABRAŁA BLASKU

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzelcach Krajeńskich właśnie zakończyły się gruntowne remonty. Na uczniów czeka ocieplony budynek, wyremontowane i wyciszone klasy, aula oraz nowe instrumenty.

Szkoła muzyczna wygląda imponująco. Korytarze i klasy błyszczą, aula gotowa do koncertów, a wykonana termomodernizacja przełoży się na ekonomię szkoły. W ramach remontów zakupiono m.in.: wizualizery do klas kształcenia słuchu, pomoce dydaktyczne, podręczniki i programy komputerowe do klas teoretycznych, rolety/plisy okienne, zasłony zaciemniające, panele akustyczne do każdej sali lekcyjnej, zegary bezgłośne do każdej sali oraz wykładziny akustyczne. Poza pracami remontowymi szkoła zakupiła również nowy sprzęt i instrumenty: akordeon Scandalli Conservatorio Studio C342, saksofon altowy YAS – 480, saksofon altowy YAS – 280, skrzypce Ars Nova HV-325 4/4, smyczki, struny do skrzypiec i wiolonczel, 3 ławy hydrauliczne, biurko, szafę i trzy skrzynie/kontenerki, 90 krzeseł do auli szkolnej. Zainstalowano też system monitoringu 7 kamer Internec IP 4mpx i rejestrator. Na powyższe zadania szkoła wydała 100 801 zł. Przypomnijmy, że jeszcze w minionym roku zakończyły się w szkole prace związane z projektem. „Przebudowa i termomodernizacja budynków PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich”, wraz z projektem dostosowania budynku szkoły do wymogów ppoż. zgodnie z Postanowieniem NR 24/2017 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2017r. Całość inwestycji wyniosła 1 867 608 zł. A tuż przed końcem roku, 15 grudnia 21 r. zakończyły się dodatkowe prace remontowe zgodnie z programem prac konserwatorskich z lipca 2021 r. które obejmowały; Remont pomieszczeń Bramy Drezdeneckiej – sala teorii i sala perkusji, Remont klatki schodowej Bramy Drezdeneckiej, Wykonanie pokrycia dachowego nad Dobudówką, Montaż wyposażenia łazienek w Budynku Niskim za kwotę 127 553,90 zł. – Od marca ubiegłego roku praktycznie do teraz trwał remont. Zostały ostatnie drobne prace do wykonania. Teraz wracamy do odnowionego budynku. Cieszą mnie wszystkie wykonane remonty. Przełożą się one na lepszą ekonomię użytkowania, estetykę i jakość nauczania w naszej szkole. Zakupione instrumenty i pomoce dydaktyczne pozwolą efektywniej prowadzić edukację artystyczną. Liczymy też, że dzięki poprawie funkcjonalności i estetyki, w najbliższym naborze nie zabraknie chętnych do nauki – tłumaczy dyrektor szkoły – Tomasz Cichocki. – W tym miejscu chciałbym podziękować burmistrzowi, staroście, dyrektorom: LO im. M. Rataja, SP. nr 2 i SOK., za wsparcie oraz pomoc w udostępnieniu klas do prowadzenia zajęć w czasie prac modernizacyjnych – dodaje.

sze

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content