Jedyni w gminie

W naszej gminie jest tylko jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

System ten ujednolica działania o charakterze ratowniczym wszystkich jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz innych podmiotów ratowniczych, tj. ochotnicze straże pożarne. W naszej gminie taką jednostką jest OSP Bronowice. Główne zadania straży wpisanej do KSRG to m.in.: gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym. OSP Bronowice są najliczniejszą jednostką w naszej gminie, liczą 63 członków, z czego uprawnionych strażaków mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 33. Do akcji w ubiegłym roku wyjeżdżali 70 razy. Obecnie są zaangażowani w pomoc związaną z koronawirusem. – Jeździli po mieście i gminie z megafonem, który przekazywał komunikat o konieczności pozostania w domu. Pomagali, także mieszkańcom przebywającym na kwarantannie – informuje Dariusz Domaradzki, prezes jednostki. Ściśle współdziałają z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich. W 2019 r. zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Kraj. brały udział w działaniach na terenie naszej gminy łącznie 101 razy. Pożarów budynków mieszkalnych było 9, łąk, lasów, nieużytków, pól – 14, pozostałych – 51. Do zdarzeń drogowych wyjeżdżali 27 razy.

Joanna Czerwińska

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content