„Łamiemy języki poprzez wierszyki”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ze Strzelec Krajeńskich zorganizowała piątą już edycję konkursu „Łamiemy języki poprzez wierszyki”.
Konkurs dla dzieci objętych zajęciami logopedycznymi cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłoszono aż 84 różnobarwne ilustracje. I miejsce w swoich kategoriach zdobyli: Gracjan Kwiatkowski, Maciej Borowiec oraz Patrycja Marczak; II miejsce: Dominik Raźny, Nadia Tomczak oraz Natasza Sip. III miejsce zajęli: Karol Wawrzynkiewicz, Julia Warian oraz Mateusz Honikman. Do konkursu przystąpiły dzieci z: przedszkola w Dobiegniewie, przedszkoli  nr 1 oraz nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich, szkół podstawowych nr 1 i nr 2 ze Strzelec Krajeńskich, Dobiegniewa, Gościmca oraz Górek Noteckich.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, drobne upominki oraz dyplomy. Organizatorzy dziękują sponsorom za przekazanie nagród na konkurs: Bogusławowi Kierusowi, staroście powiatu strzelecko-drezdeneckiego, Elżbiecie Łąbędź ze Starostwa Powiatowego, Mateuszowi Federowi, burmistrzowi Strzelec Krajeńskich oraz burmistrz Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej.

Red.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content