Ważna informacja dotycząca składania wniosków 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje – rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku).

Uwaga, rodzice muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeżeli chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content