Każdy pacjent może sprawdzić historię swojego leczenia

Od prawie sześciu lat działa Zintegrowany Informator Pacjenta. Jest to ogólnopolski serwis internetowy, w którym można znaleźć wiele przydatnych informacji, m.in. na temat historii naszego leczenia, wystawianych recept itd. Dzięki temu systemowi NFZ łatwiej wyłapuje też oszustwa, których czasem dopuszczają się niektórzy lekarze.

Konto na ZIP każdy pacjent może założyć samodzielnie poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej ww.zip.nfz.gov.pl. Otrzymamy login, ustawimy swoje hasło. Następnie mamy wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Możemy sprawdzić, jakie leki refundowane zostały nam przepisane, z jakich świadczeń medycznych korzystaliśmy, jaką mamy pielęgniarkę, lekarza rodzinnego czy położną. Dodatkowo dowiemy się, ile NFZ wydał na nasze leczenie. Udostępniane są dane od 2008 roku. Według stanu na 14.03.2019 r. wydanych aktywnych kont w lubuskim NFZ jest już 51.741.

Oprócz historii naszego leczenia, mamy też możliwość zgłosić nieprawidłowość, jeśli taką zauważymy. Dotyczy to np. sytuacji, gdy w naszej historii figuruje świadczenie, którego nie mieliśmy nigdy wykonywanego. Zdarzały się bowiem sytuacje, gdy lekarz wpisał pacjentowi wykonywanie zabiegu, którego w rzeczywistości nigdy nie miał. Przykładowo dentysta z Raciborza oszukał NFZ na 220 tys. zł, wpisując, że przyjmował pacjentów na NFZ, podczas gdy pobierał opłaty za prywatne leczenie. Pacjent od razu widzi na swoim koncie ZIP taką nieprawidłowość i może ją zgłosić.

Osoby, które nie mają konta i nie chcą go zakładać lub nie mają takiej możliwości, mogą uzyskać historię swojego leczenia w inny sposób. – Pacjenci mogą taką informację uzyskać pisemnie, składając odpowiedni wniosek do Funduszu. Taki wniosek powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, jeżeli świadczeniobiorca go wskaże, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu ze świadczeniobiorcą – jeżeli świadczeniobiorca go wskaże. Należy wskazać zakres danych, których dotyczy wniosek; informację o osobistym odbiorze – jeżeli świadczeniobiorca wybierze tę formę odbioru informacji – tłumaczy Joanna Branicka, kierownik Działu Organizacji i Promocji Zdrowia Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rt, Ziemia Strzelecka 6/2019

Na swoim koncie ZIP zobaczymy szczegółowe dane o uzyskanej pomocy medycznej od 2008 roku

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content