Pomoc dla zagrożonych wykluczeniem

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej otwiera u nas poradnię dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z oferty skorzystać może bardzo szeroka grupa, a zakres pomocy obejmuje wiele działań.

Ośrodek poradnię ma prowadzić w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”, na który pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej. Takie poradnie będą funkcjonować jedynie w 6 miastach województwa lubuskiego, w tym także w Strzelcach Krajeńskich. W ramach poradni będzie można skorzystać z pięciu form wsparcia, psychoterapii rodzinnej, psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień, poradnictwa prawnego oraz szkoły dla rodziców. Zajęcia prowadzić będą psychoterapeuci, pedagodzy, prawnicy. Pomoc poradni skierowana jest m.in. do bezdomnych, osób z uzależnieniami, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, więźniów, recydywistów, niepełnosprawnych, uchodźców, osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, czy też osób korzystających z pomocy żywnościowej. – Zakres jest bardzo szeroki, dlatego zachęcamy do kontaktu z poradnią i zasięgnięciu dodatkowych informacji. W rekrutacji uczestników projektu pomagać nam będzie także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy, placówki oświatowe – mówi Joanna Olejniczak, organizator pracy poradni.

Będą zajęcia grupowe i indywidualne. – Czas trwania projektu przewidziany jest do 31 marca 2020 r. Nie ma przypisanej liczby osób dla określonej gminy, zaś sama poradnia w Strzelcach Krajeńskich działać będzie na dużo większym obszarze, obejmującym aż dwa powiaty: strzelecko-drezdenecki i gorzowski.  Tak samo trudno o wskazanie konkretnej wartości finansowej przeznaczonej na te tereny, jako że poradnie, ze względu na dynamiczny charakter działania i zróżnicowane potrzeby w zakresie pomocy specjalistycznej, będą finansowane w zakresie odpowiadającym im potrzebom – informuje Weronika Górecka, koordynatorka projektu. Na cały projekt przeznaczono ponad 2 mln zł, zaś wysokość dofinansowania to ponad 1,7 mln zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, dodatkowymi informacjami, mogą zgłaszać się bezpośrednio do poradni w wyznaczonych godzinach. 

rt, Ziemia Strzelecka 3/2019

Adres poradni:

Pasaż Kasztelański, Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-15:00

Wtorek: 10:00-17:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 10:00-17:00

Piątek: 8:00-15:00

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content