Będzie bezpieczniej przy szkołach

Przy dwóch publicznych szkołach podstawowych z terenu naszej gminy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 pojawią się nowe oznakowania drogowe.

O fundusze na poprawę oznakowania przejść drogowych w miejscach przy szkołach od 1 lipca 2017 r. mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego, będące jednocześnie zarządcami dróg. Powiat strzelecko – drezdenecki przystąpił do programu Fundacji „Orlen – Dar Serca”. Prace zaplanowano między innymi przy placówkach: SP w Bobrówku, SP w Tucznie, SP w Rąpinie, SP w Gościmcu oraz w Przedszkolu w Dobiegniewie i w Niepublicznym Bajkowym Przedszkolu w Zwierzynie.

W ramach programu powstała koncepcja postawienia przed i za przejściami dla pieszych znaków ostrzegawczo – informacyjnych oraz ich pomalowanie. Wykonanie zaprojektowanych zadań pozwoli na bezpieczne uczęszczanie uczniów, dzieci, mieszkańców sołectw do szkół, przedszkoli i świetlic, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej. Przejeżdżający kierowcy będą w stanie ze znacznej odległości dostrzec przechodniów, co pozwoli na dostosowanie odpowiedniej prędkości. Koszt planowanych zadań to ponad 33 tys. zł.

Między innymi przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Kremera w Bobrówku poprawie ulegnie przejście dla pieszych usytuowane tuz przed szkołą. – foto Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Kremera w Bobrówku.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 7/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content