Jak dostać skierowanie do sanatorium? ZUS doradza

Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, niestety stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą.

ZUS wysyła Polaków do sanatoriów od ponad 20 lat. Od tego czasu z rehabilitacji skorzystało ponad 1,3 mln osób. Każdego roku w programie bezpłatnej rehabilitacji rentowej bierze udział ok. 80 tys. ubezpieczonych. W 2018 roku skorzystało z niego ponad 90,5 tys. osób. Większość z nich (76,7  tys.) cierpiała na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia (5,2 tys.) i problemy psychosomatyczne (blisko 3 tys.). Do sanatorium wyjeżdżają już nawet nastolatkowie, jednak najwięcej  osób korzystających z rehabilitacji  jest w wieku 50 – 59 lat.

Bezpłatna rehabilitacja rentowa  skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy. Celem programu jest, aby zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia umożliwiając tym samym ubezpieczonemu dalszą aktywność zawodową. Czas jest tu kluczowy, gdyż kolejne miesiące pracy mimo pogarszającego się zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki.

Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą trzeba mieć stosowne orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik  może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lub podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Jeśli orzecznik wyda pozytywną decyzję, zainteresowany otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków to blisko 80%.

Co ważne, osoba skierowana na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać   z urlopu wypoczynkowego, bowiem  lekarz wystawi zwolnienie. Również czas oczekiwania na skierowanie jest krótszy niż w przypadku skorzystania z usługi w ramach NFZ. Osoby cierpiące z powodu chorób zawodowych  bądź wypadków przy pracy kierowani są do sanatoriów już na kolejny turnus. Obecnie ZUS prowadzi program rehabilitacji w prawie 100 ośrodkach rehabilitacyjnych, m.in. w Ciechocinku, Krynicy, Ustroniu, Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W tym roku Zakład planuje podpisanie umów z kolejnymi placówkami.

Istotny jest fakt, że z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Blisko połowa osób, które z niej korzystają wraca do pracy. Dla porównania, jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku – ok. 38 proc. Niezdolności do pracy jest coraz rzadszym scenariuszem.

Więcej informacji jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą na stronie zus.pl/rehabilitacja

Agata Muchowska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content